Java Web Software Engineer


Je functie
:

Je helpt mee aan de ontwikkeling en uitbouw van Workflower – een webgebaseerde oplossing waarmee klanten (vooral ziekenhuizen) zelf hun processen digitaal kunnen uitwerken en implementeren. De front-end wordt ontwikkeld in React-JS ; de back-end bestaat voornamelijk uit een Java applicatieserver waarmee de front-end via REST services communiceert. Afhankelijk van je skills en interesse kan je evolueren naar primair front-end of back-end ontwikkelaar. Lees meer

Ervaren Field Service Engineer – IT Systems Integration


Je functie:

Als IT Field Service Engineer sta je dagdagelijks, zowel remote als on-site, in contact met de klanten die gebruik maken van door Amaron geleverde applicaties. Je analyseert het probleem, doet aanpassingen indien nodig, en onderwerpt deze aan een testing bij de klant zelf. Concreet houdt dit in dat je:

  • voor onze klanten het eerste aanspreekpunt bent op gebied van integratie van softwaresystemen voor de gezondheidszorg;
  • zelfstandig de realisatie van de projecten uitwerkt, vertrekkende van het concept en de functionele en technische specificaties;
  • hiervoor intern overlegt en nauw samenwerkt met o.a. de Project Manager.

Lees meer

Business Developer – IT Systems Integration


Je functie: 

Als business developer voor integraties in de gezondheidszorg, zal jouw rol bestaan uit: 

  • het ondersteunen van ziekenhuizen voor complexe integratievraagstukken;
  • het volgen van nationale en internationale integratiestandaarden (KMEHR, HL7, IHE,DICOM, XDS…);
  • het vertalen hiervan naar concrete en haalbare oplossingen (design, ontwikkeling en support), in nauwe samenwerking met de rest van het team;
  • het ondersteunen van de verkoopafdeling.

Daarnaast ga je ook op zoek naar integratie-gerelateerde diensten waardoor het bedrijf haar aanwezigheid bij bestaande klanten nog kan versterken. Lees meer