Amaron behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001 logo

We zijn blij en trots te kunnen melden dat we op 23 april een ISO 9001-certificaat hebben behaald. Onafhankelijke certificatie-instelling SGS heeft onze volledige werking grondig doorgelicht – van ontwikkeling over administratie, tot services en helpdesk – en vastgesteld dat onze werkprocessen aan de kwaliteitsnorm voldoen. 

Aan de hand van ons kwaliteitsmanagementsysteem, waarvan de Plan-Do-Check-Act benadering de hoeksteen vormt, zullen we als team continu verbeteringen aanbrengen in onze werking, producten en dienstverlening.

Omdat alle processen nu goed gedocumenteerd en gestandaardiseerd zijn, zijn we ook goed voorbereid voor de groeispurt die we momenteel doormaken en kunnen we naarmate we groter worden kwaliteitsvol werk blijven afleveren.

“De voorbije jaren heeft Amaron heel wat tijd geïnvesteerd in het structureren en documenteren van de interne processen. De ISO-certificering is een tussentijdse formalisering van het gedane werk. De certificatie heeft bijgevolg niet direct een grote impact op onze dagelijkse activiteiten: de betrokken collega’s ervaren het eerder als een logische optimalisatie van de bestaande manier van werken,” zegt Tom De Caluwé, co-CEO bij Amaron. “We zijn ervan overtuigd dat ons kwaliteitsmanagementsysteem ons zal ondersteunen om de organisatie op een gezonde, voorspelbare en klantgerichte wijze te laten groeien.”

Databeveiliging

En hier stopt het niet. Nu de nadruk steeds meer komt te liggen op databeveiliging, zijn we achter de schermen volop bezig met het traject voor het ISO 27001-certificaat, dat we volgend jaar willen behalen.