,

Amaron rolt Recip-e applicatie uit in apotheek UZ Gent

Op 1 juni 2018 is het traditionele doktersvoorschrift verdwenen. Op enkele uitzonderingen na is het elektronische voorschrift nu de norm. Dat heeft belangrijke consequenties voor alle artsen en andere zorgverstrekkers die geneesmiddelen voorschrijven én voor de apothekers die medicatie afleveren. De softwarepakketten van de voorschrijvers moeten het mogelijk maken om elektronische voorschriften te genereren in Recip-e* en de apotheken hebben aangepaste software nodig om de voorschriften in Recip-e op te halen en te verwerken. Dat geldt ook voor de ziekenhuisapotheken.

De apotheek van het UZ Gent heeft een beroep gedaan op Amaron om een Recip-e workflowoplossing te bouwen en zo geneesmiddelen via Recip-e af te leveren. Samen met enkele ziekenhuisapothekers en IT-ontwikkelaars van het UZ Gent heeft Amaron de functionaliteiten gedetailleerd in kaart gebracht en een applicatie ontwikkeld die de verschillende stappen ondersteunt.

Grosso modo ziet de flow er als volgt uit:

  • Een patiënt komt aan in de ziekenhuisapotheek met een afgedrukt bewijs van een elektronisch voorschrift. De apotheker scant de barcode en haalt zo het elektronische voorschrift op in de Recip-e applicatie van eHealth.
  • Op het scherm verschijnt de nodige informatie om het product af te halen in de ziekenhuisapotheek.
  • Via de labelprinter van de apotheek kunnen bovendien labels gedrukt worden met instructies voor de patiënt.
  • Wanneer de geneesmiddelen zijn afgeleverd, registreert de apotheker dat in de applicatie. Het bewijs van elektronisch voorschrift is op die manier correct verwerkt in Recip-e.
  • Het voorschrift wordt na verwerking digitaal gearchiveerd en dat wordt zo gemarkeerd in Recip-e.
  • Er wordt een overzicht bijgehouden voor elke patiënt die is langsgeweest. De apotheker kan op die manier informatie terugvinden over voorgaande afleveringen.

Wat zegt de gebruiker?

“Dankzij deze oplossing kunnen we voldoen aan de nieuwe regelgeving over het ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn via de ziekenhuisapotheek. We zien ook andere voordelen zoals het automatisch printen van labels met instructies voor de patiënt, wat voordien manueel moest gebeuren. Ook onleesbare en onvolledige voorschriften behoren tot het verleden.”

Sarah Mertens, ziekenhuisapotheker in het UZ Gent


Technologie:

  • Frontend: JavaScript React
  • Backend: Java Spring Framework

Interesse voor de Recip-e oplossing?

Neem dan contact op met Amaron, via e-mail naar info@amaron.be of telefonisch op het nummer 051 62 73 20.

*Wat is Recip-e?

Recip-e is het systeem waarmee elektronische voorschriften in de gezondheidszorg kunnen worden afgeleverd. Het maakt deel uit van het federale plan e-gezondheid in België.

Via Recip-e kunnen verschillende voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener (apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige). De verzending en ophaling gebeuren met behulp van speciale software waarop Recip-e is geïnstalleerd. Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie. Dankzij deze identificatie kan de zorgverlener het voorschrift verwerken.