Veilig data ontsluiten naar externe partijen

Met onze oplossingen voor de-identificatie & pseudonimisatie, governance, en FHIR Station kan je snel en gecontroleerd allerhande projecten opzetten om gegevens te ontsluiten in HL7, FHIR of ander formaat. Of het nu gaat om gestructureerde of ongestructureerde data.