Academy // Meerdaagse Workflower training

Leer om zélf processen te implementeren met Workflower

Heb je in je zorgorganisatie een eerste Workflowerapplicatie opgezet samen met Amaron? Wie weet heb je de smaak nu helemaal te pakken en wil je op eigen houtje zélf processen bouwen waarmee je collega’s in het ziekenhuis flink wat tijd kunnen besparen. Deze zesdaagse, interactieve training is dan beslist iets voor jou.

Zesdaagse opleiding: basic en advanced

Het standaardprogramma voorziet een zesdaagse opleiding: een basisopleiding van drie dagen, gevolgd door een geavanceerde training die nog eens drie dagen in beslag neemt.

 • In de eerste drie dagen maak je kennis met de uitgebreide gereedschapskist van Workflower. Na afloop ben je in staat om een eenvoudige Workflower-applicatie op te zetten en te implementeren.
 • In het tweede deel van de opleiding krijg je de kans om je verder te bekwamen en leer je meer complexe Workflower-projecten te beheren van A tot Z.

De inhoud van deze opleiding kunnen we in onderling overleg afstemmen op de specifieke behoeften van jouw zorgorganisatie. Heb je een casus die je wilt uitwerken tijdens de opleiding? Ook dat is perfect mogelijk.

Welke onderwerpen komen aan bod?  

 • analyseren, ontwerpen en valideren van werkprocessen
 • uitwerken van schermen voor de eindgebruikers
 • creëren van overzichtslijsten op basis van de verzamelde data
 • omgaan met beslissingstabellen
 • opzetten van basisintegraties
 • projectmethodologie

Voor wie?

 • Stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, analisten
 • Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Wel verwachten we affiniteit met procesontwerp en applicatieconfiguratie.

Wanneer en waar?

We organiseren deze training enkel op verzoek van onze klanten. De locatie en het tijdstip leggen we vast in samenspraak.

Op het programma:

Opmerking vooraf:
Onderstaand traject is een voorbeeldprogramma. We stemmen de inhoud van deze Workflower-training in onderling overleg graag af op de specifieke wensen van jouw zorgorganisatie.

DEEL I // WORKFLOWER BASIS:

Dag 1: Kennismaking met Workflower en BPMN

 • Je krijgt een algemene introductie tot Workflower en de basisconcepten ervan.
 • Je maakt kennis met de basisprincipes van procesanalyse en -modelering.
 • Je leert de BPMN-syntax en de standaardsymbolen te gebruiken.
 • Ook het gebruikersbeheer komt aan bod.
 • Als afronding van deze eerste lesdag configureren en implementeren we een eerste eenvoudig proces in Workflower.
 • We bekijken ook hoe je lopende processen kunt monitoren.

Dag 2: Interaction Designer en formulieren

 • Je maakt kennis met de basisbeginselen van formulieren en datastructuren, en configureert een eerste scherm.
 • Je leert hoe je de configuratie van een werkproces kunt uitbreiden zodat elke taak een scherm kan oproepen.

Dag 3: Geïntegreerd concept

 • We nemen de DMN-standaard (Decision Model and Notation) onder de loep.
 • We gaan dieper in op de aanmaak en selectie van databronnen, zoals catalogen (gestructureerde lijsten van data) en masterdata (specifieke databases) die gebruikt kunnen worden over de workflows heen.
 • Je leert overzichtslijsten (queries) samen te stellen en te exporteren.
 • Aan de hand van oefeningen krijg je het geïntegreerde concept onder de knie.

Na deze driedaagse opleiding ben je in staat om een eenvoudig werkproces zelfstandig op te zetten en alle stappen te doorlopen om een werkende versie te implementeren.

DEEL II // WORKFLOWER ADVANCED:

Dag 4: BPMN en Interaction Designer voor gevorderden

 • Nu je de basisconcepten van BPMN in de vingers hebt, ben je klaar voor verdieping:
 • Je verbreedt je kennis over de Interaction Designer met extra concepten en functies, zoals datagrids, het versturen van berichten, het gebruik van REST-services enz.
 • Je bent nu in staat om meer complexe Workflower-projecten te configureren.

Dag 5: Integratie (REST API) en PDF-rapporten

 • Je leert hoe je aan de hand van publieke API’s koppelingen tot stand brengt tussen Workflower en de andere softwaretoepassingen in je ziekenhuis.
 • Je ontwerpt en genereert PDF-rapporten, en komt te weten hoe je die rapporten kunt oproepen vanuit de Interaction Designer.
 • Je bent in staat Workflower te koppelen met andere toepassingen en eenvoudige PDF-rapporten op te maken.

Dag 6: Projectmethodologie

 • Op deze laatste trainingsdag leer je hoe je op een gestructureerde manier Workflower-projecten kunt aanpakken van A tot Z (DMAIC-methodologie). Best practices en templates helpen je op weg.
 • Tot slot is er ruimte voor individuele coaching rond om het even welk onderwerp dat in de training aan bod kwam.
 • Je beheerst nu ook de methodologie om al je Workflower-projecten te beheren – van start tot oplevering, en opvolging achteraf.