Administratieve en logistieke processen

Logistiek kan je definiëren als ‘het juiste, op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten in de volledige keten’. In een ziekenhuis heeft dit zowel betrekking op de informatie- en patiëntenstromen als op de goederenstromen. Het bundelen van de informatie die de verschillende spelers elk op hun terrein bijhouden, kan bijzonder tijdrovend zijn. Via Workflower kun je de data afkomstig van verschillende systemen samenbrengen. Bijkomende informatie wordt decentraal via formulieren ingegeven en samengevoegd.  De informatie wordt centraal bewaard en is vlot toegankelijk. Dit levert een forse tijdswinst voor alle betrokkenen.