E-health

Vanuit de overheid komt er steeds meer druk om informatie centraal te registreren. Geregeld gaat het om informatie die reeds aanwezig is in bestaande IT-systemen en vervolgens opnieuw manueel moet worden ingevoerd in de centrale e-health-oplossingen. Workflower maakt het mogelijk om heel wat data uit bestaande systemen te recupereren. Bijkomende informatie wordt via extra formulieren ingegeven, gevalideerd door de bevoegde gebruikers en automatisch verstuurd naar de overheid.