Klinische processen

Tijdens de behandeling van een patiënt wordt veel informatie verzameld. Weinig systemen laten toe om al die informatie op een gestructureerde en flexibele wijze op te volgen. Workflower biedt een sterke integratie met het elektronisch patiëntendossier en andere informatiesystemen. Niet alleen de verpleegkundigen en artsen worden op die manier structureel betrokken bij de processen, maar ook alle overige paramedici en administratieve medewerkers.