,

Procesondersteuning voor multidisciplinair overleg in Nederland

multidisciplinair overleg

Wist je dat we met Workflower een portaal aan het opzetten zijn om het multidisciplinair overleg (mdo) in regio Noordoost-Nederland in goede banen te leiden? Om data uit te wisselen en dataregistratie tot een minimum te beperken, werken we met FHIR-koppelingen. Een proof of concept is inmiddels gevalideerd en we zijn gestart met een pilootproject bij drie ziekenhuizen in regio Groningen. Het einddoel is om een portaal te hebben voor een 40-tal verschillende mdo-types. Alle ziekenhuizen in het regionale netwerk zullen er uiteindelijk gebruik van maken. 

Portaal voor multidisciplinair overleg: onmisbaar voor data-uitwisseling

De voorbereiding en uitvoering van een multidisciplinair overleg (mdo) is vaak een tijdrovend proces, en de beschikbaarheid van informatie is hierbij cruciaal:

  • Specialisten van de deelnemende ziekenhuizen moeten weten welke patiënten op de agenda staan. Voor, tijdens en na het overleg moeten ze bovendien toegang hebben tot dezelfde patiëntgegevens die vanuit de verschillende elektronische patiëntendossiers (epd’s) worden gedeeld.
  • De conclusies en afspraken moeten ook helder worden vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk zijn.

Een portaal voor multidisciplinair overleg, een platform dat het proces van dit overleg ondersteunt, is hiervoor onmisbaar. Tot deze conclusie kwamen ze in Nederland, waar gewerkt wordt met oncologienetwerken op regionale schaal.

Drie regio’s – Midden-Nederland, Zuidoost-Nederland en Noordoost-Nederland – werken momenteel aan pilots met verschillende mdo-portalen. Zo willen ze best practices ontwikkelen van mdo-portalen die bewezen toepasbaar zijn binnen oncologienetwerken en die min of meer gestandaardiseerd, in andere regio’s kunnen worden geïmplementeerd.

Noordoost-Nederland: focus op totale procesondersteuning

“Wat we met ons project in regio Noordoost-Nederland willen is dat een mdo-portaal het hele mdo-proces optimaal ondersteunt – vanaf de aanmelding van de patiënt voor het overleg, tot en met het terugkoppelen van verslagen en het genereren van stuurinformatie,” vertelt Maarten de Ruiter, projectleider bij het UMC Groningen en ambassadeur Digitale uitwisseling bij het programma. “Artsen, verpleegkundigen en medisch secretariaten moeten zo min mogelijk belast worden met extra registratie. Daarom willen we dat de deelnemende ziekenhuizen zoveel mogelijk vanuit hun eigen epd werken en dat de gegevens uit die epd’s geautomatiseerd beschikbaar zijn.”

Om zo’n portaal te ontwikkelen, ging regio Noordoost-Nederland op zoek naar een leverancier die ervaring heeft met procesondersteuning. Een leverancier ook die de koppeling kan maken met het netwerk XDS-NN, de digitale snelweg waarover samenwerkende ziekenhuizen in deze regio op een veilige manier patiëntinformatie met elkaar uitwisselen. Na een uitgebreide selectieprocedure koos de regio voor het platform Workflower van Amaron.

“Amaron heeft veel ervaring met het ondersteunen van werkprocessen in en tussen zorginstellingen. Juist die procesondersteuning kan voor mdo’s veel meerwaarde hebben, zeker wanneer we een vervolgstap zetten en de verwijzing naar een expertpanel kunnen inrichten.”

Maarten De Ruiter, projectleider bij het UMC Groningen

De voorbije maanden heeft het UMC Groningen samen met het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis een proof of concept uitgevoerd om na te gaan of Workflower inderdaad de geschikte oplossing is. Deze proof of concept is inmiddels gevalideerd en de volgende fase is van start gegaan: er loopt nu een pilot van drie maanden voor de ondersteuning van een mdo van een oncologisch netwerk waaraan de drie ziekenhuizen deelnemen.

Bron: Hoe kies je een mdo-portaal? | Regionale Oncologienetwerken


Wil je ook aan de slag met Workflower in jouw ziekenhuis? Of heb je vragen over dit mdo-project? Neem dan contact op met Frederik Lenaerts (frederik@amaron.be of tel. +32 495 46 57 73).