Onze expertisedomeinen

Algemene connectiviteit

Haal meer uit je bestaande ICT-infrastructuur en laat de verschillende informatiesystemen die je organisatie gebruikt optimaal met elkaar samenwerken.

e-health

Wissel automatisch en veilig gegevens uit met nationale en regionale e-health-platformen – welke informatiesystemen je ook gebruikt.

Workflower Procesintegratie

Stroomlijn de workflows en processen in je zorgorganisatie, over de verschillende domeinen, disciplines en IT-systemen heen.

Ondertussen bij Amaron

multidisciplinair overleg

Procesondersteuning voor multidisciplinair overleg in Nederland

Wist je dat we met Workflower een portaal aan het opzetten zijn om het multidisciplinair overleg (mdo) in regio Noordoost-Nederland in goede banen te leiden? Om data uit te wisselen en dataregistratie tot een minimum te beperken, werken we met FHIR-koppelingen. Een proof of concept is inmiddels gevalideerd en we zijn gestart met een pilootproject bij drie ziekenhuizen in regio Groningen.
17 september 2021/door amaron
AZ Alma preoperatieve consultatie

AZ Alma heeft ambitieuze plannen met Workflower

AZ Alma doet al vele jaren een beroep op de knowhow van Amaron op het gebied van interoperabiliteit. De voorbije jaren raakte het ziekenhuis ook steeds meer in de ban van Workflower. “Het generieke aspect van Workflower is één ding. De tool is eenvoudig, maar toch zit die heel goed in elkaar. Voor de gebruiker is Workflower laagdrempelig, terwijl je met wat inspanning en opleiding ook zelf werkprocessen kunt configureren,” vertelt Fritz Defloor, directeur zorgondersteunende diensten bij AZ Alma.
15 september 2021/door amaron
workflower vaccinatie-oplossing

Vaccinaties registreren van medewerkers én patiënten: Workflower vaccinatie-oplossing 2.0

Begin 2021 hebben we met Workflower een oplossing uitgerold waarmee ziekenhuizen de vaccinaties van hun medewerkers kunnen registreren. De vaccinatiegegevens zijn beveiligd en worden automatisch ontsloten naar Vaccinnet. Met deze applicatie hebben zorginstellingen bovendien op elk moment zicht op de vaccinatiegraad van hun medewerkersbestand. 
15 september 2021/door amaron
nieuw covid-proces

Nieuw covid-proces in mum van tijd opgezet met Workflower

In de gezondheidszorg worden er geregeld nieuwe regels en routines geïntroduceerd, en ziekenhuizen moeten hierop flexibel en snel kunnen inspelen. Met corona kwam deze trend in een stroomversnelling. Een recent voorbeeld is de verplichting voor burgers om een coronacertificaat op zak te hebben als ze de grens over willen of wanneer ze willen deelnemen aan bepaalde evenementen.
14 september 2021/door amaron
Nieuwe medewerkers

Nieuwe gezichten bij Amaron

Op 1 september is Jan Suykerbuyk gestart bij Amaron, als hoofd van het team van businessanalisten. Keanu David en Maxim Van den Abeele van hun kant vervoegen het developmentteam.
14 september 2021/door amaron
Amaron Notification Center

AZ Sint-Lucas herinnert patiënten aan hun afspraken met Amaron Notification Center

AZ Sint-Lucas in Gent heeft een nieuw EPD in gebruik genomen. Omdat dit EPD niet beschikt over een oplossing om patiënten via sms te herinneren aan hun afspraken, heeft de IT-afdeling van het ziekenhuis samen met Amaron een oplossing opgezet met Workflower: het Amaron Notification Center. Het grote voordeel van deze generieke oplossing is dat je er allerhande berichten mee kunt uitsturen, én dat je vrijwel alles zelf kunt inrichten. 
20 juli 2021/door amaron

Centrale uitleendienst van Heilig Hart Lier zet in op Workflower voor het beheer van verpleegkundig materiaal

Een Workflower-proces gekoppeld aan het Ultimo assetmanagement platform en het ADT-systeem van het ziekenhuis zorgt ervoor dat het beheer van de aanvragen voor extra hulpmiddelen efficiënt verloopt. De afdelingen vinden vlot het materiaal dat ze voor hun patiënten nodig hebben en op de uitleendienst heeft men perfect in beeld waar welk toestel zich bevindt.
25 juni 2021/door amaron
Test corona

Amaron automatiseert identificatie van patiënten bij externe aanvragen laboratoriumtesten in universitair ziekenhuis van Namen

Elke dag ontvangt het universitair ziekenhuis van Namen zowat 1.000 externe aanvragen voor Covid-19 PCR-testen. De administratieve medewerkers van het laboratorium moesten telkens uitzoeken of de betrokken patiënten al een identificatienummer hadden in het ZIS en de gegevens zo nodig bijwerken, of een ID aanmaken. Met de hulp van Amaron kon het ziekenhuis dit proces automatiseren.
31 mei 2021/door amaron

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Hoe kunnen we je helpen?

Consultancy

Steeds streven we ernaar een verlengstuk te vormen van uw organisatie. Dit betekent dat we in nauw overleg, samen met u op zoek gaan naar de meest geschikte oplossing. Zo kunt u erop vertrouwen dat u het maximum haalt uit uw investering.

Implementatie

Ons team ontwikkelt een oplossing op maat van uw organisatie en helpt u om deze optimaal uit te rollen, dit binnen de vooropgestelde timing en binnen uw budget.

Opleiding

U kunt bij ons terecht voor een hele reeks opleidingen:

Opleiding voor applicatiebeheerders
Opleiding voor eindgebruikers

(train-the-trainer)
Geavanceerde technische opleidingen
(voor IT-medewerkers)

Hebt u nood aan een specifieke opleiding? Ook dat is mogelijk.

Support

Eens onze oplossing operationeel is binnen uw organisatie kunnen we ook technische ondersteuning bieden. Is er een probleem met het systeem of de ontwikkelde interfaces dat u niet onder controle krijgt? Doe dan gerust een beroep op ons supportteam

Over Amaron

In België is Amaron de absolute nummer 1 op het gebied van connectiviteit in de zorgsector. Ook buiten de landsgrenzen raken steeds meer ziekenhuizen en dienstverleners in de zorg overtuigd van de troeven van Amaron. Dankzij zijn ervaring en expertise kan het Amaron-team − in nauwe samenwerking met uw organisatie − projecten sneller implementeren met meer resultaat en minder budget.

Onze klanten