Onze expertisedomeinen

Algemene connectiviteit

Haal meer uit je bestaande ICT-infrastructuur en laat de verschillende informatiesystemen die je organisatie gebruikt optimaal met elkaar samenwerken.

e-health

Wissel automatisch en veilig gegevens uit met nationale en regionale e-health-platformen – welke informatiesystemen je ook gebruikt.

Workflower Procesintegratie

Stroomlijn de workflows en processen in je zorgorganisatie, over de verschillende domeinen, disciplines en IT-systemen heen.

Ondertussen bij Amaron

sint-lucas-gent

AZ Sint-Lucas Gent werkt nauw samen met Amaron voor implementatie van nieuw EPD

Bij AZ Sint-Lucas in Gent is lang uitgekeken naar 8 mei. Op die dag ging namelijk fase 1 van het nieuwe EPD – Millennium van Cerner – live. Amaron heeft in dit grootschalige project een niet te onderschatten rol gespeeld, en dat op verschillende terreinen.
25 juni 2021/door amaron

Centrale uitleendienst van Heilig Hart Lier zet in op Workflower voor het beheer van aanvragen verpleegkundig materiaal

Een Workflower-proces gekoppeld aan het Ultimo assetmanagement platform en het ADT-systeem van het ziekenhuis zorgt ervoor dat het beheer van de aanvragen voor extra hulpmiddelen efficiënt verloopt. De afdelingen vinden vlot het materiaal dat ze voor hun patiënten nodig hebben en op de uitleendienst heeft men perfect in beeld waar welk toestel zich bevindt.
25 juni 2021/door amaron
Test corona

Amaron automatiseert identificatie van patiënten bij externe aanvragen laboratoriumtesten in universitair ziekenhuis van Namen

Elke dag ontvangt het universitair ziekenhuis van Namen zowat 1.000 externe aanvragen voor Covid-19 PCR-testen. De administratieve medewerkers van het laboratorium moesten telkens uitzoeken of de betrokken patiënten al een identificatienummer hadden in het ZIS en de gegevens zo nodig bijwerken, of een ID aanmaken. Met de hulp van Amaron kon het ziekenhuis dit proces automatiseren.
31 mei 2021/door amaron
apotheekzendingen

Mobiele Workflowerapplicatie verwerkt dagelijks 700 apotheekzendingen bij UZ Gent

Toen bij UZ Gent het bestaande systeem om apotheekzendingen te managen end-of-life was, werd beslist om een nieuwe oplossing te implementeren die perfect paste binnen het ziekenhuisbrede traceringsproject. Met Workflower bouwden we een procesgebaseerde oplossing, aangevuld met een mobiele applicatie, waarmee het ziekenhuis ondertussen al 400.000 zendingen verwerkt heeft. Het grote voordeel van het systeem is dat het proces beter gestructureerd is dan voorheen en dat je voor elke zending de status online kan opvolgen.
26 mei 2021/door amaron

Kopzorgen met het beheer van leensets?

Volgende situatie herken je misschien ook. Een orthopedist heeft materiaal nodig voor een heupoperatie. Samen met de bestelling van de gewenste implantaten, ontleent hij het instrumentarium voor de ingreep bij de leverancier. Maar op het moment van de ingreep weet niemand het materiaal te vinden, terwijl de patiënt zich al op de operatietafel bevindt ... 
26 mei 2021/door amaron
Amaron Notification Center

AZ Sint-Lucas herinnert patiënten aan hun afspraken met Amaron Notification Center

AZ Sint-Lucas in Gent heeft een nieuw EPD in gebruik genomen. Omdat dit EPD niet beschikt over een oplossing om patiënten via sms te herinneren aan hun afspraken, heeft de IT-afdeling van het ziekenhuis samen met Amaron een oplossing opgezet met Workflower: het Amaron Notification Center. Het grote voordeel van deze generieke oplossing is dat je er allerhande berichten mee kunt uitsturen, én dat je vrijwel alles zelf kunt inrichten. 
26 mei 2021/door amaron
Workflower

Wist je dat…?

Wist je dat de overheid na de uitbraak van de Corona-crisis extra budget heeft vrijgemaakt voor de verloning van de zorgmedewerkers en het ziekenhuispersoneel? Dit extra budget, dat zal resulteren in loonsverhogingen voor heel wat functies, is verwerkt in het IFIC-loonmodel dat de barema's per functie bepaalt. Met een Workflowerproces kan je de wijzigingen in IFIC automatiseren en je HR-collega's flink wat manueel werk helpen besparen.
26 mei 2021/door amaron
ISO 9001 logo

Amaron behaalt ISO 9001-certificaat

We zijn blij en trots te kunnen melden dat we op 23 april een ISO 9001-certificaat hebben behaald. Onafhankelijke certificatie-instelling SGS heeft onze volledige werking grondig doorgelicht - van ontwikkeling over administratie, tot services en helpdesk - en vastgesteld dat onze werkprocessen aan de kwaliteitsnorm voldoen. 
11 mei 2021/door amaron

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Hoe kunnen we je helpen?

Consultancy

Steeds streven we ernaar een verlengstuk te vormen van uw organisatie. Dit betekent dat we in nauw overleg, samen met u op zoek gaan naar de meest geschikte oplossing. Zo kunt u erop vertrouwen dat u het maximum haalt uit uw investering.

Implementatie

Ons team ontwikkelt een oplossing op maat van uw organisatie en helpt u om deze optimaal uit te rollen, dit binnen de vooropgestelde timing en binnen uw budget.

Opleiding

U kunt bij ons terecht voor een hele reeks opleidingen:

Opleiding voor applicatiebeheerders
Opleiding voor eindgebruikers

(train-the-trainer)
Geavanceerde technische opleidingen
(voor IT-medewerkers)

Hebt u nood aan een specifieke opleiding? Ook dat is mogelijk.

Support

Eens onze oplossing operationeel is binnen uw organisatie kunnen we ook technische ondersteuning bieden. Is er een probleem met het systeem of de ontwikkelde interfaces dat u niet onder controle krijgt? Doe dan gerust een beroep op ons supportteam

Over Amaron

In België is Amaron de absolute nummer 1 op het gebied van connectiviteit in de zorgsector. Ook buiten de landsgrenzen raken steeds meer ziekenhuizen en dienstverleners in de zorg overtuigd van de troeven van Amaron. Dankzij zijn ervaring en expertise kan het Amaron-team − in nauwe samenwerking met uw organisatie − projecten sneller implementeren met meer resultaat en minder budget.