Integratie: een noodzakelijk kwaad?

Wellicht is er geen enkel type organisatie dat zo’n breed scala aan diensten ondersteunt en softwareapplicaties draaiende heeft als een ziekenhuis. Integratie van deze veelheid aan applicaties vormt dan ook één van de hoekstenen binnen het IT-beleid in de zorgsector.

We vertellen u niets nieuws als we stellen dat de medische wereld een bijzonder complex geheel vormt. Gelukkig hebben we een breed assortiment softwaretoepassingen ter beschikking om de zorgactiviteiten in goede banen te leiden.

Maar die toepassingen beperken zich stuk voor stuk tot een welbepaald deelaspect van de zorg. Daarom doen we met z’n allen verwoede pogingen om die applicaties met elkaar te koppelen zodat ze onderling gegevens kunnen uitwisselen. Jammer genoeg zijn tal van ontwerpers de generieke aspecten uit het oog verloren, zodat dit lang niet altijd een evidente zaak is.

En daar blijft het niet bij… De laatste jaren is er steeds meer druk gekomen om medische data te delen met externe spelers, over de muren van de zorginstelling heen. Dit vergt nieuwe vormen van integratie op verschillende niveaus: tussen de ziekenhuizen en zorginstanties onderling, maar ook met regionale en nationale overheden. Denk hierbij maar aan de nationale registratie van allerlei data.

Het draait niet langer alleen om het connecteren van systemen en het uitwisselen van medische data. Minstens even belangrijk zijn de mensen die de zorgtaken uitvoeren, elk met hun eigen manier van werken, ideeën, gewoontes. Daarbij mogen we ook niet vergeten om duurzaam om te springen met de bestaande infrastructuur en eerdere investeringen.

Het is dan ook belangrijk dat u bij vraagstukken rond integratie een beroep kunt doen op een neutrale partner met een visie, met inzicht in de werking en de processen binnen de zorg en met aandacht voor het individu.

Als er bij integratieprojecten rekening gehouden wordt met dit breder plaatje, dan zijn integraties veel meer dan “een noodzakelijk kwaad”: ze geven kansen om de werking van het ziekenhuis te optimaliseren. Medewerkers gaan beter samenwerken, de organisatie springt soepeler om met veranderingen en nieuwe regels, u kunt kostenefficiënter werken en houdt de touwtjes strak in handen… En − omdat informatie vlot beschikbaar is voor alle zorgverstrekkers binnen en buiten het ziekenhuis − wordt ook de patiënt er beter van.

“Via onze integratiediensten zorgen we ervoor dat alle relevante informatie onmiddellijk beschikbaar is voor de zorgverstrekker en de patiënt. Niet alleen binnen de muren van een ziekenhuis maar ook daarbuiten, op termijn zelfs in elke woning.”