IHE maakt zich klaar voor de uitdagingen van morgen

Elke succesvolle onderneming is ooit klein begonnen. Dat geldt ook voor Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Maar sinds zijn start in 1997, is IHE geëvolueerd naar een wereldwijd initiatief dat de interoperabiliteit van informatiesystemen in de zorgsector voortstuwt.

IHE is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en softwareleveranciers met als doel de informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en harmoniseren.

In de loop van de jaren is IHE International uitgegroeid tot een ‘volwassen’ organisatie met 700 ledenorganisaties. Samen vertegenwoordigen ze 45 landen en 13 domeinen van klinische en operationele expertise. Daarnaast zijn er vandaag ook 22 nationale en regionale organisaties die de uitrol van IHE-specificaties faciliteren.

Naast het publiceren van technische raamwerken (Technical Frameworks), die als leidraad dienen voor implementatie in een organisatie, overziet IHE Internationale programma’s voor de evaluatie van de conformiteit en de ontwikkeling van testtools. Bovendien leggen ze zich toe op opleiding en begeleiding. Eenmaal per jaar organiseren IHE USA, IHE Japan en IHE Europa een Connectathon. Tijdens een Connectathon testen de ontwikkelaars van softwareleveranciers onderling hun software op ondersteuning van de IHE-profielen.

Om zijn groeiende rol kracht bij te zetten, kondigt het internationale bestuur van IHE een campagne aan die een meer robuuste organisatie moet helpen uitbouwen, een organisatie die klaar is voor de uitdagingen van morgen: IHE’s 2020 Vision.

Voortbouwend op de fundamenten die gelegd zijn in het verleden, wil de “2020 Vision” van IHE:

  • het engagement van de stakeholders vergroten;
  • het bewustzijn van IHE-profielen en het toepassen ervan bevorderen;
  • de ondersteuning aan de leden, commissies en de organisaties die zorgen voor de implementatie van de IHE-specificaties versterken;
  • testservices met als doel de producten (en het uitrollen ervan) te optimaliseren, verbreden;
  • de onafhankelijkheid van de organisatie en haar draagkracht verbeteren.

Bron: http://www.ihe.net/2020Vision/