,

Wat is FHIR?

FHIR brandweerman

HL7® FHIR® (voluit: Fast Healthcare Interoperability Resources) is de nieuwste HL7-standaard, die steeds vaker wordt ingezet voor de uitwisseling van gegevens in de zorg. FHIR is veel flexibeler dan zijn HL7-voorgangers en leent zich voor alle vormen van datacommunicatie in de zorg. Maar door het laagdrempelige gebruik van bestaande webtechnologie liggen er vooral kansen op het gebied van mobiele apps en andere internettoepassingen voor patiënten en zorgverstrekkers, in het ziekenhuis, thuis of op het terrein. Ook de overheid heeft de kaart getrokken van FHIR en vraagt om deze standaard te gebruiken onder meer voor het delen van laboratoriumresultaten en digitale voorschriften. 

Moderne webtechnologie

De kracht van FHIR ligt in zijn flexibiliteit en eenvoud. FHIR maakt gebruik van moderne webstandaarden zoals RESTful API’s (Application Programming Interfaces), JSON (JavaScript Object Notation) en XML (eXtensible Markup Language) voor het uitwisselen van gegevens. Dit betekent dat FHIR kan worden ingezet in verschillende omgevingen: mobiele apps, webapplicaties, elektronische medische dossiers etc.

In technologisch opzicht bouwt de standaard niet verder op HL7v2 en HL7v3, maar functioneel en zorginhoudelijk is wel alles uit deze eerdere standaarden meegenomen.

Resources en attributen

FHIR maakt gebruik van een set van gestandaardiseerde bouwstenen, genaamd ‘resources’, om verschillende aspecten van gezondheidsinformatie te organiseren. Deze resources kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op patiënten, opnames, medicatie, diagnoses, laboratoriumresultaten, afspraken, behandelingen, etc.

Resources hebben elk een unieke identificatie en ze zijn gestructureerd volgens een gemeenschappelijke set van gegevenselementen of ‘attributen’. Onderling kunnen ze ook relaties hebben. Bijvoorbeeld, een ‘Condition’ resource kan verwijzen naar een specifieke patiënt en aangeven welke medische aandoening deze heeft. Dergelijke verwijzingen helpen bij het verbinden van gerelateerde gegevens en het opbouwen van een vollediger beeld van de gezondheid van een patiënt.

Waarom FHIR?

  • FHIR is een moderne standaard die het mogelijk maakt om op een consistente en gestructureerde manier gezondheidsgegevens uit te wisselen tussen zorgverleners in diverse settings (bv. ziekenhuis, revalidatiecentrum, patiënt in thuissituatie etc.). Zo kunnen ze goed geïnformeerde beslissingen nemen voor hun patiënten en hen beter ondersteunen.
  • FHIR zorgt voor de interoperabiliteit; terminologiestandaarden zoals LOINC, SNOMED CT, ICD etc. voor ‘eenheid van taal’ zijn nauw verbonden met FHIR.
  • Uitwisseling via FHIR maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden voor de gangbare datamodellen, zoals opslag van gegevens in OMOP-formaat, of in data lakes zoals Azure.
  • FHIR is geschikt voor mobiele technologie en het koppelen van verschillende applicaties en apparaten.
  • Ontwikkelaars kunnen de technologie makkelijk onder de knie krijgen, zelfs als ze niet uit de zorg komen. Zij kunnen sneller overweg met een RESTful webservice dan met een op FTP of TCP/IP socket (MLLP) gebaseerde communicatie van een tekstbestand met onleesbare structuur. Bovendien is er uitstekende documentatie beschikbaar in een grote internationale community.
  • Dankzij FHIR verminderen de complexiteit en kosten die traditioneel gepaard gaan met de ontwikkeling en het beheer van toepassingen voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie. Ondanks de relatieve eenvoud, is de standaard voldoende uitgebreid voor een aanpak op maat.

Meer informatie over FHIR vind je op www.hl7.org/fhir.

FHIR Station van Amaron: gecontroleerd data ontsluiten in FHIR-formaat

Het goede nieuws is dat Amaron al koppelingen tot stand bracht tussen ontelbare systemen in heel veel zorginstellingen en daardoor alle ins en outs kent van de berichten. In al deze instellingen kunnen we nu ook makkelijk een FHIR Station opzetten dat de wereld van onder meer de HL7 V2-berichten openbreekt voor nieuwe applicaties en diensten die FHIR ondersteunen.

Wil jij jouw zorgorganisatie klaar maken voor FHIR?