Werk aan de winkel!

“Een geconnecteerde zorginfrastructuur − als bindende factor tussen een veelheid van toestellen, workflows, enz. − met als doel de diagnose, monitoring en preventie vooruit te helpen, wint aan terrein in de gezondheidszorg.” Zo stelt een nieuwe analyse van Frost & Sullivan. Datzelfde rapport brengt aan het licht dat er voor zorginstellingen nog flink wat vooruitgang te boeken valt op het vlak van connectiviteit.

“Een dergelijke infrastructuur heeft pas kans op slagen als de betrokkenen ervoor zorgen dat de standaarden voor interoperabiliteit en connectiviteit aanwezig zijn,” schrijven onderzoekers in Healthcare and Medical Device Connectivity and Interoperability. Verder merken ze op dat een holistische, digitale zorgstrategie die focust op geïntegreerde zorgmodellen in een aantal landen ontbreekt, waardoor er geografisch grote verschillen zijn bij het invoeren van een geconnecteerde zorginfrastructuur.

“Ruim 50 procent van alle zorginstellingen heeft geen roadmap voor medische IT, ook al zijn ze het erover eens dat digitale zorg helpt om de zorg efficiënter te maken,” schrijft Shruthi Parakkal, analyst voor Frost & Sullivan Healthcare Research. “Bijgevolg slagen tal van organisaties er niet in om de bestaande standaarden zoals HL7, DICOM en Direct Project optimaal te gebruiken.”

Een ander probleem is dat ziekenhuizen vaak verplicht zijn om processen en workflows te implementeren met behulp van dure upgrades en aanpassingen van code en software. Dit proces wordt almaar complexer en maar al te vaak zijn leveranciers niet in staat om de integratie te garanderen met toestellen en systemen van andere fabrikanten.

“Ziekenhuizen en zorgverstrekkers hebben dringend nood aan geconnecteerde toestellen en IT-systemen die niet alleen zorgdata beheren, maar ook kunnen inspelen op de regelgeving bv. op het vlak van elektronische zorgdossiers,” merkt Parakkal op. “Dat verklaart waarom velen gaan aankloppen bij ontwerpers van open medische integratieoplossingen, die het mogelijk maken om data uit te wisselen tussen systemen van verschillende producenten.”

We hebben dus nog een lange weg te gaan om de communicatie tussen toestellen en informatieystemen mogelijk te maken en een betere connectiviteit tot stand te brengen. Gaandeweg zullen technologische vernieuwingen in Wi-Fi, bluetooth, en RFID (radio frequency identification) wel steeds meer mogelijkheden bieden. Verder verwachten de onderzoekers dat de steeds grotere focus op interoperabiliteit zijn weerslag zal krijgen in de FDA-richtlijnen. Dit zou uiteraard een belangrijke stimulans betekenen voor de connectiviteit in de zorg…

Bron: http://www.healthcareitnews.com/ (http://www.healthcareitnews.com/news/providers-dire-need-connectivity)