, ,

Amaron automatiseert identificatie van patiënten bij externe aanvragen laboratoriumtesten in universitair ziekenhuis van Namen

Test corona

Elke dag ontvangt het universitair ziekenhuis van Namen (CHU UCL Namur) zowat 1.000 externe aanvragen voor Covid-19 PCR-testen. De administratieve medewerkers van het laboratorium moesten telkens uitzoeken of de betrokken patiënten al een identificatienummer hadden in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en de gegevens zo nodig bijwerken, of een ID aanmaken. Met de hulp van Amaron kon het ziekenhuis dit proces automatiseren.

Instellingen die PCR-monsters afnemen, zoals huisartsen, scholen, woonzorgcentra enz., gebruiken verschillende toepassingen waarin ze de patiëntgegevens en de aan het monster gekoppelde barcode registreren. Deze informatie verzenden ze via een beveiligd berichtensysteem binnen het federale Covid-19 Platform Bis, naar het laboratorium van het universitair ziekenhuis. Voor elk van deze aanvragen moet er in het ZIS een patiënt-ID worden aangemaakt.

Volledig geïntegreerd proces

Amaron heeft een proces geïmplementeerd dat de patiëntgegevens automatisch aanmaakt en up-to-date houdt in het ziekenhuisinformatiesysteem WISH van CHU UCL Namur. Dit proces omvat volgende stappen:

  • Aan de hand van het rijksregisternummer haalt de applicatie de identificatiegegevens van de patiënt op bij de ConsultRN-service van het eHealth-platform.
  • Vervolgens checkt de applicatie of de patiënt al bestaat in het ZIS. Als de patiënt nog niet bekend is in het ZIS, wordt er een dossier aangemaakt. Voor bestaande patiënten wordt het bestand bijgewerkt.
  • Elke aanmaak of update van een dossier wordt ook doorgegeven aan de andere informatiesystemen. Dankzij deze functie kunnen de laboratoriumuitslagen geïntegreerd worden in het medisch dossier van de patiënt. Via het Waals Gezondheidsnetwerk (RSW) kunnen ook de huisartsen de uitslagen raadplegen.

Aanzienlijke tijdswinst

« Vroeger werd het hele proces manueel afgehandeld door de administratieve medewerkers van het laboratorium. Dit gaf enorm veel werk, met weinig toegevoegde waarde.

Op 16 april is de oplossing van Amaron in productie gegaan. In de eerste weken hebben we 14.000 externe aanvragen verwerkt; slechts bij 1.000 daarvan is er handmatig ingegrepen. De overige 13.000 aanvragen werden automatisch verwerkt: 12.000 patiënten werden geïdentificeerd in het ZIS en voor 1.000 patiënten is er een dossier aangemaakt. Zo kan het laboratoriumsecretariaat flink wat tijd besparen.

Met de oplossing van Amaron kunnen we ook statistieken genereren en hebben we diagnostische functies ter beschikking die fouten opsporen. Zo behouden we in alle transparantie steeds het overzicht. »

Antoine Lacroix,
Projectmanager, ICT-dienst,
CHU UCL Namur

Agile projectmanagement

“Ik was onder de indruk van de snelheid waarmee Amaron dit project heeft uitgevoerd. De Agile-methode maakte dat de cycli van implementatie, validatie, feedback en correcties kort waren, waardoor de oplossing binnen een strakke deadline in productie kon. Slechts enkele weken waren voldoende om het project te realiseren; een project dat complexer was dan het lijkt, omdat het raakt aan de centrale kern van ons WISH-systeem. De go-live is vlot verlopen. Reactievermogen en flexibiliteit waren de sleutelwoorden gedurende het hele project.”

Antoine Lacroix


Amaron kan elk proces automatiseren waarbij dossiers voor externe patiënten aangemaakt en beheerd moeten worden – ongeacht het type onderzoek dat aangevraagd wordt (laboratorium, radiologie, enz.). Dit is mogelijk voor elk ziekenhuisinformatiesysteem dat de integratie van binnenkomende ADT-berichten ondersteunt.

Denk je er ook aan om het proces van creatie en beheer van patiëntgegevens in het ZIS te automatiseren? Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Frederik Lenaerts (frederik@amaron.be of tel. +32 495 46 57 73).