, , ,

AZ Sint-Lucas Gent werkt nauw samen met Amaron voor implementatie van nieuw EPD

sint-lucas-gent

Bij AZ Sint-Lucas in Gent is lang uitgekeken naar 8 mei. Op die dag ging namelijk fase 1 van het nieuwe EPD – Millennium van Cerner – live. Amaron heeft in dit grootschalige project een niet te onderschatten rol gespeeld, en dat op verschillende terreinen.

We hebben er:

  • de koppelingen van het EPD met de e-healthplatformen op federaal en regionaal niveau tot stand gebracht;
  • de werkstromen voor de uitwisseling van orders en resultaten met het laboratorium en de beeldgenererende afdelingen mee helpen opzetten;
  • het bestaande Amaron EAI-platform verder uitgebouwd;
  • het Amaron Notification Center uitgerold.

“De uitrol van het nieuwe EPD is een belangrijk gebeuren waar risicobeheersing essentieel is. Door een beroep te doen op de expertise van de Amaron consultants werd dit risico voor deeldomeinen van de uitrol mede verminderd. De toegekende taken werden op een professionele, betrouwbare manier aangepakt. Ook bij het opduiken van kinderziektes bij de opstart waren de reactiviteit en beschikbaarheid van de juiste consultants een daadwerkelijke hulp bij het beperken van de ongemakken bij de eindgebruikers. Het proactief meedenken en de betrokkenheid waarvan de consultants getuigden, kwam de kwaliteit van het geheel ten goede.”

Thomas Caesens, projectmanager EPD, AZ Sint-Lucas Gent

> Automatische overdracht van data naar e-healthplatformen

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is uiteraard geen eiland. Het moet – liefst automatisch – data uitwisselen met tal van andere systemen, binnen het ziekenhuis, en ook daarbuiten, bijvoorbeeld met de diverse e-healthplatformen die in België gebruikt worden. Om deze koppelingen met het Millennium EPD te realiseren, rekent Cerner op de expertise van Amaron. Bij AZ Sint-Lucas maakten onder meer de services Trusted Timestamping, eBirth, eHealthBox, Recip-e, Vitalink en Cozo deel uit van fase 1 van het project.

Communicatie van aanvragen en resultaten met de medisch-technische diensten

Amaron heeft bij AZ Sint-Lucas ook hard meegewerkt aan het inrichten van de specifieke werkstromen voor de uitwisseling van orders en resultaten met het laboratoriuminformatiesysteem (GLIMS) enerzijds, en met de systemen voor medische beelden anderzijds (Medavis voor radiologie en nucleaire geneeskunde, en Mergeport voor de overige beeldgenererende afdelingen). Alle processen binnen de werkstromen sluiten nu naadloos op elkaar aan.

Toekomstbestendig EAI-platform

Verder hebben we de bestaande Amaron EAI-omgeving uitgebreid. Er werd een nieuwe server geïnstalleerd en we hebben het ziekenhuis geholpen om het platform te schalen en optimaal in te zetten. Het resultaat is een robuuste omgeving die tegemoetkomt aan de huidige behoeften en tegelijkertijd future-proof is.

Amaron Notification Center

De bestaande Workflower-applicaties (onder meer Covid contacttracing) bij AZ Sint-Lucas zijn bij de overgang naar Millennium uiteraard gewoon blijven draaien. Maar er is ook een nieuwe Workflower-applicatie uitgerold: het Amaron Notification Center*. Deze app zorgt ervoor dat patiënten met een sms herinnerd worden aan hun afspraak in het ziekenhuis.

*Het Amaron Notification Center is een generieke oplossing waarmee je allerhande notificaties kunt sturen naar personen die een relatie hebben met je organisatie. Meer over het Amaron Notification Center.

“We zijn tevreden dat we met onze expertise zowel AZ Sint-Lucas als Cerner ondersteuning hebben kunnen bieden en op die manier hebben bijgedragen om deze eerste Millennium-implementatie vlot te laten verlopen. Het feit dat we vanuit verschillende invalshoeken hebben meegewerkt aan dit project, in combinatie met onze brede ervaring en kennis op het gebied van interoperabiliteit, de processen in het ziekenhuis en eHealth, heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we de impact van bepaalde wijzigingen goed konden inschatten en eventuele hindernissen proactief konden aanpakken. Dat was beslist een meerwaarde voor alle betrokkenen en een belangrijke factor voor het welslagen van het project.”

Hendrik Plaetinck, Service & Project Manager, Amaron.


Voor verdere informatie kan je terecht bij Frederik Lenaerts (frederik@amaron.be of tel. +32 495 46 57 73).