, ,

Emmaüs creëert stabiele, beheersbare én budgetvriendelijke communicatieomgeving met Mirth

In de ziekenhuizen van het Emmaüs zorgnetwerk liep de communicatie tussen de verschillende ziekenhuistoepassingen – zowel de administratieve als de zorggerelateerde – niet altijd van een leien dakje. Bovendien hing er aan het bestaande communicatieplatform een stevig prijskaartje. Samen met Amaron ging de ziekenhuisgroep op zoek naar een toekomstgerichte en kostenefficiënte oplossing.

Koen Verbeeck, ICT-Manager Toepassingen en Ontwikkeling van Emmaüs vertelt:
“Niet alleen waren de licentie- en maintenancekosten van de communicatieserver onnoemelijk hoog. Het was ook niet mogelijk om de stromen zelf te beheersen en te configureren, waardoor de externe toeleverancier op kwartaalbasis ook nog eens een extra kost aanrekende. Het platform was bovendien niet stabiel en het kon geen optimale en correcte communicatie garanderen. Dagelijks kreeg onze wachtdienst meldingen van berichten die bleven hangen, stromen die blokkeerden, enz.”

Daarom nam Emmaüs de beslissing om samen met partner Amaron, Mirth op te zetten. Binnen de scope zouden we alle bestaande stromen in eerste instantie migreren, en nieuwe stromen opzetten in de testomgeving en vervolgens in de productieomgeving. In totaal ging het om niet minder dan 150 stromen. Bijkomend werd er een stroom geconfigureerd en geoptimaliseerd voor de communicatie naar Othello (MKG), waardoor Emmaüs een extra kost kon besparen van 10.000 euro. De scope van het project omvatte ook de opleiding van het eigen team en de kennisoverdracht.

Op gebied van timing stond een uiterst strakke deadline voorop. De kick-off vond plaats op 22 oktober 2015 en de afspraak was dat de stromen in domein Duffel gemigreerd zouden zijn tegen eind 2015 en in domein Zoersel tegen eind februari 2016. Deze deadlines werden gehaald!

Alles is ook gerealiseerd binnen het afgesproken budget, zonder verrassingen zoals we die vroeger wel kenden! We beschikken nu over een stabiele en beheersbare communicatieomgeving, voor een zeer vriendelijke prijs, eigen kennis van het product, een werkend en betrouwbaar systeem, en bottom line: tevreden klanten en medewerkers!”

“Dankzij de deskundige ondersteuning van Amaron, en een gedreven ICT-team dat zich voluit mee heeft ingezet, is dit een voorbeeldproject geworden voor onze organisatie!”

Koen Verbeeck