FHIR Station: centraal aanspreekpunt om gecontroleerd én veilig data te ontsluiten

Met het FHIR Station heb je een centraal aanspreekpunt om diverse gegevensbronnen in je zorgorganisatie te ontsluiten naar applicaties en diensten die FHIR ondersteunen. Het FHIR Station is bovendien uitgerust met een strikt beveiligingskader. Daarmee kan je de nodige maatregelen nemen om de privacy van de patiënt en databeveiliging te waarborgen.

Met het FHIR Station is je organisatie dus helemaal klaar voor de data-uitwisseling van de toekomst: uitwisseling met andere zorginstellingen en de overheid (in België onder meer laboratoriumresultaten), communicatie met patiënten, interactie met (mobiele) gezondheidsapps en AI-services etc.

Steeds meer data

De technologische vooruitgang maakt dat zorginstellingen steeds meer data genereren. Het resultaat is dat er massa’s interessante en nuttige data verspreid zitten over tal van databronnen. Om het potentieel van deze data ten volle te benutten, is het cruciaal om ze efficiënt te kunnen ontsluiten. Als het even kan gecentraliseerd en gecontroleerd, met aandacht voor databeveiliging en met respect voor de privacy van de patiënt.

Dit klinkt misschien utopisch, maar toch is het perfect mogelijk…

Snel en gecontroleerd data delen

Met het FHIR Station van Amaron hebben zorginstellingen een centraal en uniform aanspreekpunt om diverse onderliggende gemodelleerde databronnen (HL7 en andere) op een FHIR-compliant manier te bevragen, en langs die weg snel en gecontroleerd data te ontsluiten naar applicaties en diensten die FHIR ondersteunen.

Deze oplossing standaardiseert de communicatie tussen diverse databronnen, maar verbergt de complexiteit ervan. Alle translaties verlopen transparant, zonder enige tussenkomst van de eindgebruiker.

Alles erop en eraan

Met een robuust beveiligingskader, een module voor pseudonimisatie en de-identificatie van patiëntgegevens, een intern governance proces op maat, en monitoring van alle activiteiten, biedt het FHIR Station alle functionaliteiten die je nodig hebt.

 • Robuust beveiligingskader:
  Geautoriseerde gebruikers hebben een overzichtelijke interface om fijnmazig toegangsregels vast te leggen met als doel data gecontroleerd én veilig te ontsluiten volgens de FHIR standaard. Zo kan je bijvoorbeeld granulair specifieke patiëntgegevens ontsluiten die gelinkt zijn aan klinische opnames in een welbepaalde periode.
 • Pseudonimisatie en de-identificatie van patiëntgegevens:
  Bovenstaande beveiligingsregels kan je naadloos combineren met algoritmes die instaan voor het de-identificeren en het pseudonimiseren van gevoelige patiëntinformatie: je verwijdert (of vervangt) dan de persoonsgegevens die te herleiden zijn tot de patiënt en koppelt de resterende gegevens aan een unieke code die enkel nog in het ziekenhuis te herleiden valt tot de desbetreffende patiënt. Zo heb je niet alleen een gecontroleerde toegang tot medische data, maar kan je er ook voor zorgen dat je de patiëntdata met respect voor de privacy van de patiënt deelt met andere partijen.
 • Intern governance proces op maat:
  Je definieert de diverse stappen die de verschillende rollen (DPO, IT-afdeling, ethisch comité etc.) moeten zetten om in overeenstemming met de geldende regelgeving (GDPR etc.) toegang te verlenen tot een databron, en maakt dit proces ook afdwingbaar. Het volledige proces wordt bovendien gedocumenteerd en is dus aantoonbaar.
 • Monitoring van alle activiteiten:
  Elke vorm van interactie met het FHIR Station wordt zorgvuldig geregistreerd in een centrale auditcomponent voor alle inkomende en uitgaande datastromen. Anders gezegd, je kan perfect elke interactie met het FHIR Station onder de loep nemen om te achterhalen wie, waarom, en op welke manier patiëntgevoelige informatie heeft benaderd. Als er afwijkend gedrag wordt vastgesteld, dan kan je zo nodig onmiddellijk ingrijpen.