,

ICT4Care: Welkom op de stand van Amaron!

Op dinsdag 28 maart 2023 vindt het 26e colloquium ICT4Care plaats in Affligem. Ook wij van Amaron zijn natuurlijk van de partij. Wil je graag kennismaken met ons modulair portfolio om veilig data te ontsluiten? Vragen over digitale werkprocessen? Kom dan zeker langs op onze stand. Of beter nog: neem deel aan sessie L, met om 15.45u de voordracht “Interoperabiliteit en data-integraties. Veilig delen en ontzorgen, maar in eigen beheer”.

Veilig data ontsluiten buiten de muren van het ziekenhuis

In de zorgsector is er een groeiende behoefte om data te delen: met de andere ziekenhuizen van je netwerk, met de overheid, met patiënten, en misschien zelfs met technologie- en AI-bedrijven die de data analyseren en verwerken. Dat je alles in het werk stelt om de dataoverdracht veilig en met respect voor de privacy van de patiënt te laten verlopen, staat buiten kijf. En dat is niet niks, want veilig data uitwisselen is nu eenmaal een complexe materie, die vakwerk vereist.

Omdat dit heel wat vergt van de veelal schaarse resources, schakelen steeds meer zorgorganisaties hiervoor de hulp in van Amaron.

  • Voortbouwend op onze bestaande oplossingen van interoperabiliteit en procesoptimalisering hebben we een modulaire totaaloplossing voor data-ontsluiting ontwikkeld. Hiermee kan je in eigen beheer snel en veilig allerhande projecten opzetten, met minder tijd en moeite.
  • Deze oplossing omvat onder meer algoritmes om data gecontroleerd te de-identificeren en pseudonimiseren, of het nu gaat om gestructureerde of niet-gestructureerde data.
  • Daaraan gekoppeld helpen we je ook graag met het inrichten van een waterdicht governance proces voor data-uitwisseling, in overleg met de DPO en in overeenstemming met de veiligheidsprotocollen van je organisatie. Je kunt dit proces niet alleen automatiseren, maar ook documenteren en aantoonbaar maken.
  • Nog een essentiële component van dit portfolio is FHIR Station. Hiermee heb je één centraal aanspreekpunt om diverse gegevensbronnen te ontsluiten naar applicaties die FHIR ondersteunen. Een overzichtelijke interface helpt je om granulair vast te leggen welke data je deelt. Je hebt ook altijd gedetailleerd in beeld welke data wanneer benaderd zijn, en door wie.

Op onze stand op ICT4Care beantwoorden we graag al je vragen hierover.

Warm aanbevolen!

We nodigen je ook met veel plezier uit voor de voordracht “Interoperabiliteit en data-integraties. Veilig delen en ontzorgen, maar in eigen beheer”, om 15:45 binnen Sessie L.

Digital Strategist Quinten Blindeman zoomt in op de situatie bij OLV Ziekenhuis in Aalst. Vervolgens legt onze Product Owner Werner De Mulder uit hoe je met de Amaron portfolio gecontroleerd en efficiënt data kunt delen buiten de muren van je ziekenhuis.

Wil je vanuit je organisatie ook gecontroleerd – en vooral ook efficiënt – data ontsluiten? Kom dan zeker langs op onze stand in Affligem voor een gesprek met Tom, Maurice, Frederik, Hendrik, Jan of Werner.