,

MyCareNet Hoofdstuk IV: attesten efficiënter aanvragen en raadplegen

Medicatie hoofdstuk IV

Met Workflower hebben we een applicatie gebouwd waarmee artsen vlot attesten voor geneesmiddelen Hoofdstuk IV kunnen consulteren, aanvragen en opvolgen. Alle taken worden in de mate van het mogelijke automatisch verwerkt waardoor artsen tijd besparen. Maar het grootste voordeel van de applicatie is dat data ook vlot doorstromen naar andere systemen, wat een snelle terugbetalling door de mutualiteit mogelijk maakt, en bijgevolg ook zorgt voor een betere cashflow in het ziekenhuis.

MyCareNet Hoofdstuk IV

MyCareNet – een gezamenlijk initiatief van het Nationaal intermutualistisch college (NIC), het RIZIV en het e-Gezondheid-platform van de Belgische overheid – is een centraal dienstenplatform waarmee artsen en zorgorganisaties informatie uitwisselen met de mutualiteiten. Eén van de diensten die dit platform aanbiedt is Hoofdstuk IV, dat te maken heeft met medicatie waarvoor de goedkeuring door de adviserende arts van de mutualiteit vereist is.

In MyCareNet Hoofdstuk IV kunnen artsen en apothekers nagaan welke machtigingen er voor hun patiënten actief zijn. Via de CIVARS-webapplicatie van de overheid kunnen ze nieuwe aanvragen indienen.

Maar zou het niet makkelijker zijn als dit proces digitaal aangestuurd wordt, zonder dat je als arts manueel hoeft op te volgen welke voorschriften en attesten voor je patiënten vereist zijn?

Automatische opvolging

Met dat doel voor ogen hebben we een Workflower-applicatie ontwikkeld waarmee artsen en apothekers vlot attesten kunnen raadplegen, aanvragen en opvolgen. Via een contextintegratie kan dit zelfs rechtstreeks vanuit het EPD. De Workflower-applicatie zorgt voor de communicatie met MyCareNet; dit gebeurt volledig in de achtergrond.

Voor de artsen en apothekers in je zorgorganisatie levert dit tijdswinst op. Het is voor hen vooral ook een stuk aangenamer werken. Extra bonus is dat je de akkoorden efficiënt kunt laten doorstromen naar andere systemen, zoals het apotheeksysteem, voor een vlotte terugbetaling door de mutualiteit, en derhalve een betere cashflow in het ziekenhuis.

Wat kan je doen met de Workflower-applicatie MyCareNet Hoofdstuk IV?

>> Goedgekeurde medicatie raadplegen:

  • Als arts kan je nagaan welke aanvragen voor medicatie hoofdstuk IV voor je patiënt goedgekeurd zijn. Je weet dus welke attesten er geldig zijn voor een bepaalde periode, en welke aanvragen in behandeling zijn.
  • Ook apothekers kunnen attesten consulteren aan de hand van de CNK-code voor de desbetreffende patiënt.

>> Attesten medicatie hoofdstuk IV verwerken:

Als voorschrijvende arts kan je voor je patiënt ook attesten medicatie Hoofdstuk IV aanvragen, verlengen, opvolgen of stopzetten.

  • De applicatie volgt automatisch op welke voorschriften een attest vereisen.
  • Je krijgt een melding wanneer een bepaalde actie nodig is, of wanneer er iets foutloopt. Je hoeft dit zelf niet op te volgen.
  • Data hoeven slechts één keer ingegeven te worden.
  • Je kunt met de aanvragen ook de nodige bijlagen meesturen.
  • De applicatie verwerkt niet alleen de aanvragen van nieuwe attesten, maar ook verlengingen, stopzettingen of annulaties.
  • Alle taken worden in de mate van het mogelijke automatisch afgewerkt – alles volledig in de achtergrond.
  • Is de aanvraag afgewerkt, dan stromen de data door naar het apotheeksysteem, en van daaruit naar de mutualiteit zodat terugbetaling gegarandeerd is.
  • Je hebt op elk moment inzicht in de goedgekeurde attesten, de lopende aanvragen en de status ervan. Alles overzichtelijk in één centraal scherm.

Wil je de artsen en apothekers in je zorgorganisatie helpen om makkelijk aanvragen medicatie Hoofdstuk IV te consulteren en te verwerken? En in één beweging zorgen voor een vlotte terugbetaling door de mutualiteit en een betere cashflow in het ziekenhuis? Neem dan snel contact met ons op.