, ,

UZ Gent ontwikkelt samen met Amaron en Aucxis proof-of-concept voor het bloedtransfusieproces op de spoedafdeling

UZ Gent Bloedtransfusieproces

In samenwerking met de bloedbank van het Rode Kruis, heeft de spoeddienst van UZ Gent met Amaron en Aucxis een proof-of-concept uitgedokterd voor het bestellen en traceren van bloedproducten en het opvolgen van de bloedtransfusies. Amaron zorgt voor de ondersteuning van de processen met Workflower, terwijl Aucxis de track & trace technologie in de oplossing integreert.

 

 

 

Het resultaat?

  • De communicatie tussen de spoedafdeling en de bloedbank verloopt op een gecoördineerde manier.
  • Alle stappen in het proces zijn volledig transparant: vanaf de aanvraag van bloedproducten tot de validatie door de arts op het einde van het protocol. De patiëntveiligheid staat hierbij centraal.
  • Je weet op elk moment wie welke actie ondernomen heeft, en wanneer, waardoor fouten en tijdverspillende activiteiten vermeden kunnen worden.

De voorgestelde oplossing is schaalbaar en kan ook worden ingezet op andere afdelingen of bij andere bloedtoedieningsprocedures.

 


 
 

Wat vinden de gebruikers?

“Op de spoedgevallendienst verwachten wij dat de oplossing ons toestaat om bedside snel cruciale informatie te ontvangen en te versturen rond de status van het acuut bloedingsprotocol. De ingebouwde checks moeten de kans op vergissingen zo klein mogelijk maken, terwijl we er ook zicht op hebben wie wat wanneer heeft uitgevoerd. Dit laat toe zwakke plekken in onze procedure te identificeren en deze te remediëren.”

Steve D’hoker, Hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst

“De automatisering van het protocol zorgt voor een nog betere afstemming tussen de spoedafdeling en het bloedbanklaboratorium. Het laboratorium kan vanop afstand zien hoe snel de geleverde bloedproducten worden verbruikt en op voorhand inspelen op bijkomende noden van de patiënt. Dit zorgt voor aanzienlijke tijdswinst.

Daarnaast zorgt de automatisering ook voor een sterke communicatie tussen de twee afdelingen zonder dat de medewerkers elkaar hiervoor telefonisch hoeven te contacteren. Op die manier kunnen ze hun tijd nuttig gebruiken voor de patiënt enerzijds en het bereiden van bloedproducten anderzijds.”

Valerie Pede, Verantwoordelijke bloedbank Rode Kruis


 
 


Hoe het werkt