,

Amaron migreert oude (en dure!) EAI-oplossingen naar Mirth Connect

Een toekomstbestendige communicatieomgeving hoeft niet noodzakelijk een rib uit je lijf te kosten. Dat heeft Amaron al meermaals bewezen door bestaande EAI-oplossingen te migreren naar Mirth Connect van NextGen Healthcare. Onder andere Emmaüs Mechelen, ASZ Aalst en het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden kunnen hiervan getuigen.

Enterprise application integration (EAI) heeft als taak de uitwisseling van data tussen informatiesystemen in goede banen te leiden. In zorgorganisaties vormt zo’n oplossing als het ware het ‘bloedvatenstelsel’ dat de administratieve en zorggerelateerde flows aandrijft.

Dat die communicatieomgeving stabiel, beheersbaar en toekomstgericht moet zijn, dat staat buiten kijf. Tal van ziekenhuizen hebben hierin dan ook flink geïnvesteerd, maar soms rijzen de kosten werkelijk de pan uit.

Wil je het prijskaartje van je EAI onder controle krijgen?

Reken dan gerust op het gezond verstand van Amaron. We voeren eerst een analyse uit, verzorgen aansluitend de migratie en begeleiden je verder via een supportcontract op maat.