, ,

ZorgSaam en CoZo delen patiëntendossier over de landsgrenzen heen

Het Zeeuwse ziekenhuis ZorgSaam werkt nauw samen met zorgorganisaties in België, waaronder UZ Gent, AZ Maria Middelares Gent en andere zorgcentra van het CoZo-netwerk. ZorgSaam wil het zijn patiënten die de landsgrens oversteken voor een consult of behandeling, én hun zorgverleners, zo makkelijk mogelijk maken. Tegen die achtergrond is het essentieel dat de Belgische zorgorganisaties vlot bij de medische patiëntgegevens en beelden van ZorgSaam kunnen, en omgekeerd.

Samen met CoZo realiseerde ZorgSaam in 2017 de eerste fase van het project. Daardoor kunnen de zorgverleners van ZorgSaam vanuit hun EPD de medische informatie van de Belgische instellingen via CoZo inzien voor de patiënten die ze doorverwijzen.

Voor de ontsluiting van de medische informatie van ZorgSaam-patiënten naar de Belgische instellingen (fase 2 van het project) ging ZorgSaam in zee met Enovation en Amaron om een XDS-systeem op te zetten. ZorgSaam was bekend met beide leveranciers en had vertrouwen in de succesvolle realisatie van deze nieuwe cross-border toepassing. Een soortgelijke oplossing was nog niet beschikbaar en moest ontwikkeld worden.

Begin juni 2019 is de oplossing productioneel opgeleverd. Belgische zorgverleners hebben nu, onder voorwaarden, via hun CoZo-platform toegang tot de uitslagen klinische chemie, de uitslagen medische microbiologie, de pathologieverslagen en de radiologieverslagen. Sinds kort hebben ze ook de medische beelden van ZorgSaam binnen handbereik.

Vertaling van berichten en documenten

Amaron zorgt niet alleen voor de vertaling van deze berichten, maar ook voor de vertaling van een aantal documenten in de XDS-omgeving, bv. laboratoriumresultaten, zodat de zorgverleners deze vlot kunnen raadplegen in CoZo.

Als een arts in België nu voor een Nederlandse patiënt gegevens opvraagt in CoZo, wordt deze vraag, uitgedrukt als een (Belgisch) KMEHR-bericht, vertaald naar een IHE XDS query die op zijn beurt doorgestuurd wordt naar het XDS-platform. Het antwoord van de XDS-omgeving wordt vervolgens terug vertaald naar KMEHR-boodschappen die aan de CoZo backend teruggegeven worden.

Strikte voorwaarden

Inzage van de medische informatie door zorgverleners is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Zo moet er een geldige patiënttoestemming vastgelegd zijn en moet het Nederlandse gevalideerde BSN-nummer (d.w.z. het landelijke patiëntnummer in Nederland) worden geregistreerd in de administratieve systemen van de Belgische instellingen.

“De samenwerking met Amaron is heel vlot verlopen. De Amaron-medewerkers waren goed toegankelijk en onze vragen werden snel en serieus opgepakt. De zorgverleners zijn blij met de nieuwe mogelijkheden. Inmiddels hebben we ook al de eerste vragen ontvangen om de oplossing uit te breiden en nog meer informatie inzichtelijk te maken.”

Bert van Broekhoven, medewerker dienst ICT, ZorgSaam


Wenst u meer informatie?

Neem een kijkje op de pagina met onze CoZo realisaties