,

Amaron test eReferral proces op IHE Connectathon in Den Haag

In de week van 16-20 april heeft Amaron, samen met Vanad Enovation, deelgenomen aan de IHE Connectathon in Den Haag. De IHE Connectathons – een samentrekking van ‘connecivity marathons’ – hebben als doel de interoperabiliteit tussen de verschillende informatiesystemen in de zorg onder de loep te nemen. Leveranciers van medische software van allerlei slag komen dan bijeen om hun systemen te testen ten opzichte van de IHE-profielen.

Tijdens de Connectathon in april tekenden liefst 300 ICT’ers van over de hele wereld present. Amaron was ook van de partij. Van onze kant hebben wij er het XBeR-WD profiel, of eReferral proces, getest, waarbij een zorgverstrekker een patiënt digitaal doorverwijst naar een andere zorgverstrekker of instelling. Dit proces ondersteunen we met onze applicatie Workflower.

Testen maar…

Om te bewijzen dat de standaard, zoals door IHE beschreven, correct is geïmplementeerd, hebben we samen met een andere leverancier een hele reeks testen uitgevoerd. In het Cross-enterprise Basic eReferral Workflow Definition (XBeR-WD) profiel zijn er minimaal twee spelers betrokken: de zorgverstrekker die een patiënt doorverwijst en een tweede instantie die een afspraak vastlegt en deze uitvoert. Onze tegenspeler en wijzelf hebben de verschillende scenario’s van het proces van naderbij bekeken, waarbij we elk verschillende rollen voor onze rekening namen.

Zo hebben we onder andere uitgezocht of het doorverwijsdocument (of XDW-document) van Amaron goed te visualiseren was in de software van de andere leverancier en of ze deze aanvraag konden verwerken, namelijk een afspraak inplannen voor de patiënt. Vervolgens werd de afspraak teruggekoppeld naar de aanvrager, die deze te zien kreeg via Workflower.

Een volgende stap die we getest hebben, was het uitvoeren van de afspraak. Het klinische rapport dat op basis van de afspraak gegenereerd werd in de module van onze tegenspeler, werd dan toegevoegd aan het XDW-document, en zo via XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) terugbezorgd aan Workflower. Zo kreeg de aanvrager ook toegang tot het medisch verslag.

Nog meer IHE-profielen in de running

IHE is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van medische software. Het heeft als doel de informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en harmoniseren. Wij bij Amaron maken volop gebruik van de internationale IHE-standaarden om onze koppelingen te ontwikkelen. Maar we gaan verder dan dat en nemen ook graag deel aan IHE-initiatieven zoals de Connectathons, werkgroepen en member meetings. Zo dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van de standaarden van de toekomst. Samenwerken is immers het codewoord in de zorg en daar wil Amaron graag mee het voortouw in nemen.

XBeR-WD is het eerste profiel dat we via Workflower ondersteunen. Op ons lijstje hebben we er nog enkele klaar staan om te implementeren:

Meer informatie hierover volgt.