, , ,

Hoe zorg je ervoor dat de covid-19-data van je patiënten vlot terechtkomen in de Sciensano databank voor de contact tracers?

Contact tracing is vandaag het sleutelwoord om de coronacrisis verder te bedwingen. Voor de callcentra die de contactopsporing in goede banen leiden, heeft Sciensano een databank gecreëerd die alle relevante data van ziekenhuizen en laboratoria verzamelt. Met de hulp van Amaron kan je het proces van dataoverdracht naar deze gegevensbank automatiseren. De data voor je patiënten zijn veilig en snel beschikbaar voor de contact tracers, zonder dat je medewerkers extra belast worden.

Respect voor privacy van persoonsgebonden data

Voor elke covid-19 patiënt verzamelt Sciensano in een centrale databank een set medische en persoonsgebonden data, zoals de uitslagen van de SARS-CoV-2-virusbepalingen en informatie over de contacten van de betrokkene.

Uiteraard hebben ook de ziekenhuizen en laboratoria in deze ongekende uitdaging een erg belangrijke rol te spelen. Zij moeten ervoor zorgen dat de data van hun patiënten terechtkomen in die centrale databank. Omdat ook nu respect voor de privacy van persoonsgebonden data een prioriteit blijft, vergt dit alles een aparte benadering.

De voorbije weken heeft Sciensano koortsachtig samengewerkt met de softwarehuizen uit de private sector om een werkbare en veilige oplossing te ontwikkelen. Ook Amaron was hierbij betrokken.

Er is beslist om voor de rapportage zoveel mogelijk de bestaande eHealth-diensten te gebruiken en de data tussen de zorgactoren uit te wisselen met behulp van een aantal berichten. Het KB dat deze werkwijze vastlegt, is ondertussen gepubliceerd.

Totaaloplossing van Amaron

Voor de overdracht van data vanuit de ziekenhuizen zijn volgende vier types berichten gedefinieerd:

  • Bericht 1: verstuurt de gegevens van een aanvraag voor een specifieke covid-19 test met metadata over de patiënt.
  • Bericht 2: communiceert de resultaten van de aangevraagde covid-19 laboratoriumtest.
  • Bericht 3: meldt een vermoeden van een vals-negatieve covid-19 testuitslag.
  • Bericht 4: signaleert een sterk vermoeden dat iemand een covid-19 infectie heeft, maar er kon geen test worden afgenomen.

Voor de medewerkers, die in de meeste zorginstellingen al onder druk staan, is het geen sinecure om alle data manueel aan te leveren. Elke vorm van automatisering is meer dan welkom.

Amaron maakt het voor de ziekenhuizen mogelijk om de vier berichten via gestandaardiseerde interfaces automatisch te genereren en aan te leveren aan de centrale Sciensano database. Hiertoe gebruiken we Workflower-formulieren die grotendeels aangestuurd en gevoed worden door bestaande datastromen (o.a. HL7 en KMEHR).

  1. Voor het eerste bericht zal een achterliggende ORU-berichtenstroom het proces op gang trekken en in Workflower een formulier creëren. De verantwoordelijke verpleegkundige op de covid-19-unit,  noodplanningafdeling of MKG vult dit formulier verder aan. Optioneel kan een extra ADT-query ook deze taak helpen automatiseren.
  2. Het tweede bericht kan op basis van een finaal ORU-bericht 100% automatisch samengesteld en verstuurd worden. Het EAI zorgt in de achtergrond voor de formattering en veilige verzending van het bericht, inclusief de mapping naar de LOINC en SNOMED-CT terminologie.
  3. Voor elk negatief testresultaat wordt er ook een taak gecreëerd die het mogelijk maakt om het resultaat te overrulen. Als je zo’n resultaat als vals-negatief markeert, vertrekt er een bericht type drie.
  4. Bericht vier moet je handmatig aanmaken: er is voor je patiënt namelijk geen laboratoriumuitslag beschikbaar die de flow om een verdacht geval te signaleren, kan aansturen. Van zodra de data compleet is, gebeurt in de achtergrond het nodige voor de correcte transfer van de data.
Verschillende van onze klanten gaan met deze oplossing aan de slag.
We hebben een procedure voorzien om hiervoor snel een volledig nieuwe Workflower-installatie te realiseren.
Neem contact op met Frederik Lenaerts, frederik@amaron.be.