,

HL7 Belgium schiet uit de startblokken

Op initiatief van Agoria is op 5 maart HL7 Belgium opgericht. Als vurig pleitbezorger van de gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen informatiesystemen in de zorgsector, zet Amaron maar al te graag mee zijn schouders onder dit project. 

Het pas opgerichte HL7 Belgium is een open community, die zich toespitst op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepassingen van de HL7- en FHIR-standaarden. Op die manier willen de initiatiefnemers het gebruik van deze standaard voor de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg verder promoten. Via de leden en in nauwe samenwerking met IHE België zal de organisatie de vinger aan de pols houden van de vraag naar nieuwe toepassingen.

De oprichting van HL7 Belgium hing al enkele jaren in de lucht en is nu concreet gemaakt. Amaron is een van de mede-oprichters en zal ook zetelen in het bestuur.

Plugathon

Op 24-25 maart grijpt de IHE worldwide summit plaats in Brussel. Voor HL7 Belgium is dit meteen de perfecte setting voor een eerste eHealth/mHealth plugathon voor ontwikkelaars. Tijdens een van de workshops gehouden door Cerner en Amaron zullen we focussen op het boeken van afspraken via HL7 FHIR met het Millennium EPD van Cerner. Meer info hierover vind je op de website van Agoria.

Op 26 maart is er een eHealth Interoperability day voor iedereen betrokken bij eHealth. Sprekers uit binnen- en buitenland delen hun visie op de uitwisseling van data in de zorg en laten je kennismaken met best practices. Meer hierover op de website van Agoria.

Verder start HL7 Belgium deze maand ook met twee HL7 FHIR-werkgroepen, een eerste rond medicatie en een tweede rond elektronische aanvragen (beeldvorming, kine, …).

Wil je lid worden van HL7 Belgium of deelnemen aan een werkgroep?

Neem dan contact op met  hl7belgium@gmail.com.