FHIR in de praktijk: enkele concrete toepassingen

FHIR Amaron

Alle neuzen staan in dezelfde richting: FHIR wordt dé standaard om zorggegevens te ontsluiten. Onze klanten en de Belgische overheid reppen zich om op de trein te springen. En wij vanuit Amaron staan hen bij om die sprong op een veilige en gecontroleerde manier te maken.

Concrete FHIR-initiatieven en -projecten lopen er onder meer bij UZ Gent met CoZo, de ziekenhuizen van het E17-netwerk, een aantal laboratoria en AZ Alma.

CoZo maakt patiëntgerelateerde problemen centraal beschikbaar

Op termijn is het de bedoeling dat de EPD’s van alle Belgische ziekenhuizen de data voor de zogenaamde ‘care set profielen’ (problemen, diagnoses etc.) gestructureerd beschikbaar stellen. De FHIR-standaard speelt hierbij een sleutelrol.

Bij UZ Gent is alvast het project SHIFT van start gegaan. Doel van SHIFT, dat staat voor Structured Healthcare InFormation Transmural, is een goed werkende oplossing neer te zetten waarmee zorgorganisaties via CoZo data over patiëntgerelateerde problemen transmuraal beschikbaar stellen.  Stel dat een patiënt opgenomen wordt in een Belgisch ziekenhuis, dan kunnen de zorgverleners via CoZo direct nagaan of de patiënt in het verleden allergisch gereageerd heeft voor bepaalde medicijnen.

Hoe dit in zijn werk gaat? CoZo zal via FHIR-queries data ophalen in de vijf ziekenhuizen die aan het SHIFT-project deelnemen. Bij CoZo installeren we hiertoe een FHIR Station. En in de deelnemende ziekenhuizen die nog niet beschikken over een FHIR repository en/of gateway kunnen wij daarbovenop voor wie dat wenst een FHIR Box, respectievelijk FHIR Station voorzien.

SHIFT is één van de ‘data capabilities’ projecten die de Belgische overheid geselecteerd heeft rond het hergebruik van gezondheidsgegevens buiten de eigen ziekenhuiscontext.

E17-netwerk verzamelt data geboortezorg en HOST

Ook bij het E17-netwerk is er een ‘data capability project’ geïnitieerd. Hier is het de bedoeling om de gegevens van de geboortezorg in de verschillende E17-ziekenhuizen op te vragen via FHIR, en deze centraal beschikbaar te hebben voor statistische doeleinden (secundair gebruik van data).  Op basis van de informatie van de zeven ziekenhuizen kan het netwerk bijvoorbeeld snel in kaart brengen hoeveel keizersneden er uitgevoerd zijn.

Iets gelijkaardigs gaan we ook doen met de HOST (Hospital Outbreak Support Teams) data. Op basis van de verzamelde gegevens krijgen de ziekenhuizen van het E17-netwerk zicht op de heersende infecties, griep bijvoorbeeld, en de evolutie van de infectiedruk over de tijd.

Ook binnen dit project plaatsen we centraal een FHIR Station. Bijkomend kunnen we bij de ziekenhuizen die zelf nog geen FHIR repository en/of gateway hebben, een FHIR Box en/of FHIR Station plaatsen indien ze dit wensen.

Laboratoria ontsluiten resultaten naar eGezondheid

De Belgische overheid vraagt laboratoria om hun resultaten via FHIR bevraagbaar te maken en te ontsluiten: naar het eGezondheid-platform van de Belgische overheid en naar de pakketten van de eerstelijnszorg die FHIR ondersteunen.

Hierop anticiperend, hebben verschillende laboratoria een FHIR Box van Amaron in gebruik genomen; dit is een data repository waarin medische gegevens opgeslagen worden in FHIR-formaat. De omzetting gebeurt aan de hand van processors die HL7-berichten vertalen naar FHIR. Niet alleen HL7 ORU voor resultaten wordt ondersteund, maar ook SIU voor afspraken en ADT voor patiëntgegevens.

AZ Alma maakt documentenarchief bevraagbaar via FHIR

AZ Alma heeft een ADT-processor met daarbovenop een FHIR interface. Hiermee kunnen ze relevante, ingescande documenten aan de juiste patiënt in het archief hangen.

Naast ADT is een dergelijke FHIR interface ook mogelijk voor SIU en ORU.


Links: