, ,

H.-Hartziekenhuis Lier rondt eerste kaap implementatie elektronisch patiëntendossier, met de hulp van Amaron

Begin oktober ging de eerste fase van het nieuwe elektronische patiëntendossier live in het H.-Hartziekenhuis Lier. Primuz vormt nu de basis voor de patiëntenadministratie en afsprakenplanning en stuurt alle administratieve processen aan, terwijl Oazis de facturatie in goede banen leidt. Dat het ziekenhuis bij deze complexe ingreep nauwelijks problemen ondervonden heeft, is mede het werk van Amaron.

Rimpelloze go-live vraagt grondige voorbereiding

H.-Hartziekenhuis Lier heeft ervoor gekozen om de implementatie van het EPD in twee fases op te delen. In de eerste fase zijn de administratieve processen aangepakt. Niet alleen waren er de oude softwarepakketten voor facturatie en patiëntenadministratie die baan moesten ruimen voor nieuwe applicaties. In parallel voerde het ziekenhuis ook een wijziging door in de identificatiegegevens van de patiënten én schakelde het voor de artsen en overige zorgverstrekkers over op het 8-cijferige OG-nummer. Allemaal zaken die een enorme impact hadden op de communicatie tussen de verschillende systemen in het ziekenhuis.

Amaron, dat het ziekenhuis bijstaat op het vlak van integratie, werd ruim op voorhand ingeschakeld om de impact van deze transitie in kaart te brengen en de nodige databaseconversies uit te voeren.

Hendrik Plaetinck, services & project manager bij Amaron vertelt: “Telkens wanneer er tijdens onze testen een probleem opdook, brachten we de verschillende betrokkenen samen rond de tafel om een actieplan op te maken: CTG dat verantwoordelijk was voor de implementatie van Primuz, de mensen van Oazis en het IT-team van het ziekenhuis… In de loop van het traject zorgden we er ook voor dat alle aanpassingen tijdig getest en gevalideerd raakten.”

Zo speelde Amaron een centrale rol bij de rimpelloze go-live van fase 1 van het nieuwe EPD in H.-Hartziekenhuis Lier. “In amper 24 uur zijn we er met z’n allen in geslaagd om de omschakeling daadwerkelijk uit te voeren. De samenwerking met de medewerkers van het ziekenhuis, CTG en Oazis was zeer aangenaam. Het was duidelijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen had,” besluit Hendrik.

“Amaron is onze partner voor het ontwikkelen en onderhouden van integraties tussen de verschillende softwaretoepassingen die we gebruiken in het ziekenhuis. Hun expertise en ervaring zijn cruciaal gebleken voor de implementatie van het nieuwe EPD en de facturatiesoftware.

We blijven investeren in innovatieve applicaties voor de zorg en ondersteunende diensten. Dit gaat hand in hand met nieuwe complexere integraties. We zijn dan ook heel tevreden dat we met Amaron de kennis in huis hebben om deze integraties op basis van internationale standaarden te realiseren.”

Stefaan Vansteenkiste
, directeur ICT van H.-Hartziekenhuis Lier

Op nu naar fase 2, want het ziekenhuis plant om in 2020 stapsgewijs over te gaan op één geïntegreerd EPD dat alle processen ondersteunt en alle medische en verpleegkundige informatie samenbrengt.