,

Amaron ondersteunt eHealth services eHealthBox en Ambureg/EMSR

ehealth ambureg

Welke informatiesystemen je ook gebruikt, we helpen je zorginstelling graag om deel te nemen aan de groeiende lijst eHealth-initiatieven. Amaron zorgt er bv. voor dat zorginstellingen vlot en veilig data kunnen uitwisselen met de eHealthBox.

Een andere toepassing waar we momenteel mee bezig zijn, is Ambureg/EMSR: met onze oplossing maken we dat data geregistreerd door een ambulancedienst gestructureerd terechtkomen in het EPD van het ziekenhuis.  

Veilig berichten uitwisselen met eHealthBox

eHealthBox is de beveiligde elektronische brievenbus die de federale overheid ter beschikking stelt van de zorgverstrekkers in België. Amaron zorgt ervoor dat zorginstellingen vlot en veilig data kunnen uitwisselen met deze eHealthBox.

  • Berichten (inclusief bijlagen) versturen en ontvangen gebeurt heel eenvoudig door het wegschrijven van een aantal records in een relationele databank.
  • Om de berichten die je ontvangt en verstuurt te consulteren, of als je bv. een bepaald bericht opnieuw wil versturen, kan je gebruik maken van onze frontend webapplicatie.
  • Voor zorgorganisaties die bestanden in het formaat van de huisarts (Medidoc, HealthOne, enz.) klaarzetten in mapjes, hebben we een koppeling die deze bestanden uitleest, ze automatisch opslaat in de relationele databank en ze via de eHealthBox verstuurt naar de arts.

Deze oplossing hebben we al uitgerold bij AZ West Veurne, Wit-Gele Kruis, HR Rail, labo Cebiodi en OPZC Rekem.

Ook de burger doet het digitaal

Wist je dat Amaron ook de – uiteraard beveiligde – communicatie kan inrichten tussen de eBox van jouw organisatie en de persoonlijke eBoxen van je patiënten?

Wil je hier het fijne van weten, neem dan contact op met Frederik Lenaerts via frederik@amaron.be.


Meer eHealth nieuws onder de zon: Ambureg 

Wanneer een ambulance uitrukt voor dringende hulpverlening, registreert de ambulancier de beschikbare gegevens over de patiënt en de zorgen die hij of zij krijgt toegediend. Via de eHealth Emergency Medical Service Registry (EMSR) webservice komen deze gegevens terecht in de Ambureg database, die de interventies van alle erkende ziekenwagens in België centraliseert.

Na de registratie door de ambulancedienst kan het ziekenhuis vrijwel onmiddellijk de data consulteren. De gegevens zijn bovendien gestructureerd. Ze kunnen in het medisch dossier worden toegevoegd in de juiste velden en verder aangevuld door de zorgverstrekker in het ziekenhuis. Dat is beslist een meerwaarde die een ingescand pdf-document niet kan bieden.

Momenteel zijn we deze oplossing aan het implementeren bij Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).