,

Laat je inspireren door de Workflower use cases

Ondertussen heeft Amaron met Workflower een mooie staat van dienst opgebouwd. Ter inspiratie enkele recente use cases.

Vaccinatiestatus medewerkers: 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende creëerde met Workflower een centraal platform om de griepvaccinatiestatus bij te houden voor alle medewerkers. De persoonsgegevens van de medewerkers worden met bestaande koppelingen opgehaald in het artsen- en personeelsbestand en automatisch ingevuld in het registratieformulier. Via de rapportagefunctionaliteit van de applicatie kan je een bestand genereren met het overzicht van alle vaccinatiegegevens. Die data kan op zijn beurt geïmporteerd worden in de applicatie voor arbeidsgeneeskunde van het ziekenhuis. In coronatijden is dit proces relevanter dan ooit!

Opvolging gebruik beschermende kledij:

Met een gebruiksvriendelijke registratietool kan het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier accuraat bijhouden hoeveel keer elk van de beschermende overalls al gebruikt is. Iedere wasbeurt wordt geregistreerd via barcode scanning. Na 50 wasbeurten ontvangen de medewerkers een melding. Zo weten ze dat een overall aan vervanging toe is.

Proces aankopen en investeringen:

Verschillende ziekenhuizen zien brood in een applicatie die het proces van aankopen en investeringen stroomlijnt – van bij de aanvraag tot de finale beslissing. AZ Nikolaas, AZ Klina, AZ Sint-Jan en AZ Jan Palfijn Gent werken al met een dergelijke applicatie; Jan Yperman is de toepassing aan het uitrollen.

Preoperatief consult:

AZ Alma heeft Workflower ingezet om het proces van de preoperatieve consultatie en de opmaak van het preoperatieve dossier te automatiseren. Op basis van enkele criteria bepalen de verpleegkundigen op preoperatieve consultatie of een patiënt de preoperatieve vragenlijst thuis kan invullen. Deze patiënten krijgen dan via e-mail het verzoek om de vragenlijst te beantwoorden; zo nodig ontvangen ze ook een herinnering. De overige patiënten worden uitgenodigd om de digitale vragenlijst ter plaatse in het ziekenhuis in te vullen, al dan niet met de hulp van een verpleegkundige. Zodra de pre-operatieve informatie volledig is, gaat er naar de anesthesist een taak om de ingreep goed te keuren (dan wel af te keuren) en vervolgens wordt er hierover teruggekoppeld naar de chirurg. Deze applicatie kan geïntegreerd worden met Bingli.

Koppeling patiëntgegevens bij fusie van ziekenhuizen:

Bij hun fusie hebben Ziekenhuis Maas en Kempen en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk ervoor gekozen om de applicaties gefaseerd te consolideren. De patiëntgebonden applicaties komen het eerst aan de beurt: het laboratoriuminformatiesysteem, het PACS en later ook het EPD.
In deze fase behouden beide ziekenhuizen wel elk hun eigen ZIS, wat betekent dat elke patiënt in het ZIS van ziekenhuis A ook gekend moeten zijn in het ZIS van ziekenhuis B. Er moet dus een link gelegd worden tussen beide patient-ID’s, zowel voor reeds gekende als voor nieuwe patiënten – een master patient index (MPI) als het ware. Workflower zorgt ervoor dat deze koppeling zo veel mogelijk automatisch tot stand komt en creëert een taak voor de beheerder wanneer een manuele actie vereist is.


Op onze Workflower webpagina onder de titel: 1 platform – oneindig veel toepassingen vind je nog veel meer inspirerende voorbeelden; processen soms die op het eerste zicht weinig om het lijf hebben, maar voor het ziekenhuis toch een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen.  Vergeet ook niet om het Workflower-animatiefilmpje te bekijken, bovenaan deze webpagina!