, ,

Met de hulp van Amaron migreert AZ Herentals archief oude resultatenserver naar Nexuz KWS

Het EPD van Nexuzhealth, Nexuz KWS, draait al enkele jaren bij AZ Herentals en is er ondertussen goed ingeburgerd. Daarom nam het ziekenhuis de beslissing om de oude resulatenserver uit te faseren. Voor de migratie van de resultaten uit het oude systeem naar Nexuz KWS schakelde AZ Herentals de hulp in van Amaron.

Samen met de mensen van Xperthis, dat het oude resultatenplatform beheerde, hebben we een export opgezet van alle verslagen. Deze werden via onze migratieserver geconverteerd naar het formaat dat Nexuz KWS vooropstelt. Om de verslagen op de juiste plaats binnen KWS te krijgen, waren er uiteraard een aantal mappings nodig.

Hoe zijn we te werk gegaan?

We hebben de data uit het resultatenplatform in het originele exportformaat in een afzonderlijke database gestopt. Op deze manier konden we de migratie meerdere keren testen. Dankzij de input van de dienst informatica hebben we de nodige mappingtabellen kunnen creëren zodat we de data in het correcte formaat konden aanleveren aan Nexuz KWS. Na verschillende validatierondes en steekproeven hebben we de finale productiemigratie in gang gezet en succesvol afgerond.

Naast de algemene verslagen hebben we ook de verslagen van de dienst anatomopathologie gemigreerd. Deze resultaten werden aan de hand van LOINC-codes  op een gestructureerde manier ondergebracht in de laboratoriummodule van Nexuz KWS.

Het resultaat van deze operatie is dat alle artsen in AZ Herentals nu via het medisch dossier toegang hebben tot alle verslagen – zowel de recente als de minder recente.