, ,

Al meer dan 30 instellingen ontsluiten data in CoZo met de hulp van Amaron

CoZo

Het Collaboratief Zorgplatform, kortweg CoZo, is uitgegroeid tot Vlaanderens grootste hub voor het ontsluiten van medische resultaten. Het aantal zorgverleners dat gebruik maakt van CoZo zit stevig in de lift en ook bij patiënten wint het platform volop aan bekendheid. Bij Amaron is het succes van CoZo eveneens voelbaar, want een groeiend aantal ziekenhuizen en andere organisaties schakelt onze hulp in om data toegankelijk te maken via dit platform – op een veilige manier en met respect voor privacy van de patiënt. 

Data delen met CoZo

Op dit moment zijn er al meer dan 30 organisaties die zich voor de ontsluiting van data naar CoZo laten bijstaan door Amaron. Onze oplossing zorgt ervoor dat de patiënten van deze organisaties kenbaar gemaakt worden aan CoZo, en dat alle systemen met resultaten (resultatenservers, EPD en deelsystemen) gekoppeld zijn.

Zijn die deelsystemen niet bevraagbaar, dan kunnen we een tussendatabank opzetten om resultaten gestandaardiseerd en gestructureerd op te slaan.

Mooi meegenomen is dat je met deze databank gegevens kunt delen in het FHIR-formaat. Zo ben je klaar voor de toekomst, want onder meer de Belgische overheid zal op termijn FHIR opleggen als standaard om resultaten te delen.

Live bevragingen

Gebruikers van CoZo kunnen alle beschikbare resultaten inkijken, over de instellingen en zorgverleners heen. CoZo slaat zelf geen resultaten van patiënten op, maar maakt deze beschikbaar via live bevragingen naar de aangesloten instellingen.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat zorgverleners enkel medische resultaten kunnen bekijken als de patiënt zijn geïnformeerde toestemming gegeven heeft én er een actieve behandelrelatie is tussen de zorgverlener en de patiënt.

Anders gezegd, wanneer de gebruiker (patiënt, eerste lijn of tweede lijn) resultaten wil inkijken, gaat CoZo alle zorgorganisaties bevragen die gelinkt zijn aan de patiënt. Op de achtergrond gaat de Amaron oplossing zo’n query opvangen en communiceren met de informatiesystemen van de instelling, om een lijst te genereren met alle beschikbare documenten. De gebruiker van CoZo kan vervolgens elk van die documenten openklikken.

Recente realisaties

  • We kregen de voorbije maanden geregeld de vraag om laboratoriumresultaten te ontsluiten, onder meer vanuit CyberLab. Onder hen het Heilig Hartziekenhuis in Lier en de klinische Laboratoria Rigo, Bruyland en Maenhout. Ook Eurofins vroeg ons om de COVID-resultaten van zijn testcentra op Belgische luchthavens te delen via CoZo.
  • De poliklinieken DLO Lier en Somedi, en het Instituut voor Tropische Geneeskunde werken eveneens met Amaron om CoZo-gebruikers inzage te verlenen in hun verslagen.
  • Ook voor de ziekenhuizen met het Millennium EPD van Cerner voorziet Amaron zo’n oplossing.  Bij UZA en AZ Sint-Lucas Gent fungeert Amaron bovendien als proxy om informatie uit de oude deelsystemen te halen en toegankelijk te maken.
  • Een interessant initiatief is ook het cross-border project met ZorgSaam in Nederland. Voor patiënten die de landsgrens oversteken voor een consult of behandeling, kunnen de ziekenhuizen van het Belgische CoZo-netwerk vlot bij de relevante patiëntgegevens van het Nederlandse ZorgSaam, en omgekeerd. Lees meer over dit project…
  • Verder zijn er een aantal niet-zorginstellingen die bij Amaron komen aankloppen om medische resultaten te delen met CoZo. Vakverenigingen bijvoorbeeld en producenten van medische apparaten.
  • CoZo zelf ten slotte vroeg ons om een connectie te maken met Vitalink en alle achterliggende systemen. Vitalink is de kluis van de Vlaamse overheid waar zorgverleners een aantal gegevens over hun patiënten opslaan en uitwisselen: het vaccinatie- en medicatieschema, de samenvatting van het medisch dossier, bevolkingsonderzoeken etc.

“CoZo heeft al bijna 200 leden; elk lid maakt onafhankelijk zijn keuzes wat betreft leveranciers waarmee men al dan niet samenwerkt voor integratie met CoZo. Over de jaren heen heeft Amaron tientallen CoZo-leden begeleid bij hun integratie. Ik stel vast dat die integraties zonder uitzondering kwalitatief hoogstaand zijn.”

Marco Busschots, Projectleider CoZo

CoZo kaart

Het Collaboratief Zorgplatform, kortweg CoZo, is uitgegroeid tot Vlaanderens grootste hub voor het ontsluiten van medische resultaten.


Aansluiten op CoZo?

We kunnen je helpen om vlot en veilig resultaten ter beschikking te stellen via CoZo en hebben hier heel wat ervaring mee. Meer zelfs, we kunnen met enige trots zeggen dat we een belangrijke partner zijn van CoZo.

Wil jouw zorginstelling ook aansluiten op dit platform en kan je hierbij de hulp gebruiken van een integratiespecialist? Wil je meer informatie over onze aanpak? Neem dan contact op met connect@amaron.be.