,

Covid-vaccinaties registeren, met zo min mogelijk manuele acties

Na de contacttracering in april 2020 en het automatiseren van de aanvragen van PCR-testen in de tweede jaarhelft van 2020, zijn we in december gestart met ons derde grote coronaproject. Aan de hand van Workflower hebben we een applicatie gebouwd die het volledige proces van vaccinatie bij ziekenhuismedewerkers aanstuurt. Manuele acties zijn tot een minimum beperkt.  

  • Het proces start wanneer een medewerker zich aanmeldt voor vaccinatie.
  • De medewerker identificeert zich met de ziekenhuisbadge of elektronische identiteitskaart.
  • De persoonsgegevens worden opgehaald uit de database van het ziekenhuis of ConsultRN in het geval een medewerker nieuw is of nog niet geregistreerd voor vaccinatie.
  • Die data wordt automatisch in de applicatie aangevuld, en dat geldt ook voor de toedieningsdatum.
  • Via een catalogus registreer je welk vaccin de medewerker krijgt. Alle gegevens zoals leverancier, lot, vervaldatum worden mee vastgelegd.
  • Als er nevenwerkingen optreden, kan je die ook in het systeem bijhouden.

Vaccinnet

De vaccinatiegegevens worden niet alleen bijgehouden in het ziekenhuis zelf. Achterliggend is er ook een overdracht van gegevens naar Vaccinnet, het centrale systeem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid.

Zelfs als Vaccinnet even niet beschikbaar is, kan je gewoon verder werken met de oplossing. Wanneer een registratie niet direct kan plaatsvinden of mislukt, treedt een systeem van foutafhandeling in werking. De beheerder heeft op elk moment inzicht in wat er gebeurt.

De vaccinatiedata worden tot slot ook uitgewisseld met Vitalink, zodat artsen en patiënten het vaccinatieschema kunnen raadplegen.

En wat na corona? 

Ons systeem is er integraal op gericht om het aantal manuele handelingen tot een minimum te herleiden. Naast covid-19 kan het uitgebreid worden naar andere vaccinaties, denk maar aan griep.

Mooi meegenomen is dat ook de overheid te vinden is voor de elektronische verwerking van vaccinaties: ziekenhuizen die griepvaccins elektronisch bestellen en registreren, konden vorig jaar rekenen op een terugbetaling van de vaccinkost.

Als je overweegt om deze Workflower-applicatie in huis te halen, weet dan dat je investering niet verloren is mocht de corona-epidemie overwaaien. Wel integendeel. Wat er ook gebeurt, je verdient je investering dubbel en dik terug.