, ,

Een vlotte doorloop in het covid-19-testcentrum van UZ Gent

Midden in de tweede coronagolf heeft UZ Gent een testcentrum met triagepost opgezet. Hier kunnen burgers zich laten testen, bijvoorbeeld na doorverwijzing door de eerste lijn of bij opname in het ziekenhuis. Om dit proces administratief te ondersteunen, hebben we met Workflower een applicatie gebouwd die aansluit op het ZIS en/of EPD, en het laboratoriuminformatiesysteem van UZ Gent. 

Aan de hand van deze applicatie kunnen de zorgverstrekkers een CTPC-code aanmaken of, in het geval van doorverwezen patiënten, de bestaande code opvragen via een koppeling met het eHealth-platform. Er wordt ook automatisch een eForm of elektronische aanvraag gegenereerd voor het laboratorium van het ziekenhuis.

Een koppeling met het ZIS zorgt ervoor dat de patiëntgegevens gecontroleerd worden alvorens ze in de order te verwerken. Als een patiënt niet gekend is, dan gaat het systeem de rijksregistergegevens ophalen in de eHealth-service ConsultRN.

Voor dit alles hebben we samengewerkt met MIPS en Xperthis.

“Wij zijn bijzonder tevreden over de flexibiliteit en snelheid waarmee deze Workflower-oplossing werd uitgedacht en geïmplementeerd. Dit gecombineerd met stabiliteit en robuustheid van het proces en de tools, heeft ervoor gezorgd dat we op deze oplossing verder gebouwd hebben om ook andere covid-processen, bv. voor het vaccinatiecentrum, te ondersteunen.”

Pieter Van Haute, Diensthoofd ICT Zorgtoepassingen bij UZ Gent.

Iets verder van huis, bij CHU UCL Namur, hebben we een gelijkaardige oplossing opgezet met het administratieve systeem WISH en het GLIMS LIS.

Wil je hierover meer te weten komen? Neem dan contact met ons op.