, ,

Kliniek Sint-Jan gaat voor Amaron EAI-platform met gestandaardiseerde HL7-processor

Medewerkers Kliniek Sint-Jan

De bestaande Enterprise Application Integration (EAI) omgeving van de Brusselse Kliniek Sint-Jan voldeed niet langer aan de behoeften van het ziekenhuis: het systeem was niet voldoende open en de continuïteit ervan was niet gegarandeerd.  Daarom besloot het ziekenhuis om zijn oude EAI uit te faseren en te vervangen door een open en gestandaardiseerde oplossing, van een leverancier die het ziekenhuis maximaal kan ontzorgen.

“Amaron bracht ons de ervaring, nodig om integratieprocessen terdege te faciliteren.”
Georges Lheureux, Teamlead ICT Applications bij Kliniek Sint-Jan

Gestructureerde en gestandaardiseerde EAI-omgeving

De Amaron ADT-processor zorgt er nu voor dat de demografische gegevens van de patiënten, net als hun bewegingen, vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) worden uitgewisseld met alle systemen die de data nodig hebben. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met privacy en GDPR-regels.

Technisch zit het zo in elkaar:

  • De processor gaat de HL7 ADT- en MFN-stromen van het bronsysteem (het WISH ZIS) vertalen en gestructureerd wegschrijven in een gestandaardiseerde databankstructuur.
  • Vervolgens kunnen de berichten naar de ontvangende systemen worden verrijkt met die data. Ontvangende systemen bij Kliniek Sint-Jan zijn onder meer het inhouse ontwikkelde patiëntendossier CliniWeb, de ZORGI (Xperthis/Infohos) toepassingen EPR Nurse, ORLine (operatiekwartier), Astraia (Obstetrie), Foodware (maaltijddistributie), Diablink enz.

Naast de ADT-processor biedt Amaron een equivalente oplossing aan voor SIU-berichten (rond afspraken) en ORU-berichten (resultaten).

FHIR-ready

Het Amaron EAI-platform waakt erover dat alle communicatie verloopt volgens de IHE-integratieprofielen. Op die manier is er ook al een goede basis voor de uitwisseling van data volgens de FHIR-standaard die in de toekomst naar verwachting alomtegenwoordig zal zijn.

Een ander voordeel is dat de berichten worden “vertaald” naar logische events, die op hun beurt gebruikt kunnen worden om Workflower-processen aan te sturen.

Ondersteuning op maat

Ziekenhuizen kunnen zélf aan de slag gaan met hun EAI. Indien nodig, kunnen de medewerkers zich hiervoor bijscholen in de Amaron Academy.

Maar onze klanten kunnen zich evengoed maximaal laten ontzorgen. Voor Kliniek Sint-Jan hebben wij de nieuwe omgeving opgezet en de migratie in goede banen geleid. Daarbovenop fungeren we als centraal aanspreekpunt en coördineren we de samenwerking met de andere leveranciers van ICT-systemen.

In parallel volgde één van de medewerkers van Kliniek Sint-Jan onze On-the-job training. Deze training heeft zijn eerste vruchten al afgeworpen, want het ziekenhuis heeft inmiddels een eerste integratie zelf opgezet.


Wist je dat …

Wist je dat in Wallonië ook het MOVE netwerk, dat zes ziekenhuizen groepeert rond CHC Luik, recent is gestart met de uitrol van de Amaron EAI-omgeving? Alles samen zijn er in België al een 70-tal zorginstellingen die de communicatie tussen hun verschillende applicaties toevertrouwen aan het Amaron EAI-platform.

Denk je er net als deze ziekenhuizen aan om een moderne, toekomstbestendige EAI-omgeving op te zetten? Neem dan contact op met info@amaron.be.